Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Processos fisiopatològics, manifestacions i factors de risc determinants de l'estat de salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital.
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
MARIA DEL MAR CASTELLANOS RODRIGO  / NURIA FUERTES IZQUIERDO  / SUSANA MANTAS JIMENEZ  / JAVIER ALFONSO URETA BOIXADERA

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
MARIA DEL MAR CASTELLANOS RODRIGO  / NURIA FUERTES IZQUIERDO  / SANDRA GELABERT VILELLA  / JAVIER ALFONSO URETA BOIXADERA

Competències

 • Reconèixer, valorar i interpretar sistemàticament, l’estat de salut i malaltia, sofriment i d’incapacitat de la persona, en totes les etapes del cicle vital.
 • Responsabilitzar-se del propi aprenentatge utilitzant el procés d’avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant suports i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals.
 • Llegir comprensivament textos del propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.
 • Seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant, del propi àmbit de coneixement, per respondre a uns objectius concrets.

Continguts

1. Conceptes i bases del coneixement de la malaltia : etiologia, patogènia, fisiopatologia, patocronia ( malaltia aguda i malaltia crònica) , semiologia.Concepte de síndrome i entitat nosològica.

2. Lesió i adaptació cel•lular. Necrosi cel•lular. Inflamació i reparació.

3. Fisiopatologia del Dolor.

4. Fisiopatologia de la infecció: fases evolutives del procés infecciós. Semiologia de la malaltia infecciosa. Infecció nosocomial.Mesures d'higiene hospitalària

5. Càncer i procés de carcinogènesis. Creixement tumoral i metàstasi.

6. Fisiopatologia del intercanvi de gasos i de la perfusió pulmonar. Insuficiència respiratòria. Alteracions del equilibri àcid - base

7. Fisiopatologia de la hipertensió arterial

8. Fisiopatologia vascular: arterial i venosa

9. Fisiopatologia coronaria i insuficiència cardíaca. Mecanismes de formació de les Arítmies cardíaques.

10. Fisiopatologia de les alteracions del sistema digestiu

11. Fisiopatologia de les hepatopaties i de les vies biliars.

12. Fisiopatologia del pàncrees endocrí i exocrí

13. Fisiopatologia renal i de les vies urinàries.

14. Fisiopatologia del sistema eritrocitari i de l’hemostasia.

15. Fisiopatologia de les alteracions en el sistema nerviós -Cerebel i sistema vestibular: atàxia vèrtig -Còrtex cerebral, control motor voluntari, funció sensitiva conscient, llenguatge, funció visual. Demencia -Fisiopatologia de alteracions neurològiques freqüents : hipertensió intracranial, malaltia cerebro vascular, compromís agut de la consciència, síndromes convulsius, mèdul.la espinal i nervis perifèrics.

16. Fisiopatologia articular i òssia.

17. Alteracions endocrino- metabòliques : fisiopatologia de la hiperfunció i la hipofunció de les glàndules endocrines

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 26 16 42
Classes expositives 36 50 86
Classes participatives 6 14 20
Total 68 80 148

Bibliografia

 • Farreras Valentí, P. Rozman, Ciril Cardellach i López, Francesc (cop.2009). (2009). Medicina interna (16a ). Madrid : Elsevier. Catàleg
 • Argente, Horacio A (cop. 2005 ). Semiología médica : fisiopatología, semiotecnia y propedéutica : enseñanza basada en el paciente . Buenos Aires [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Rennke, Helmut G (cop. 2008 ). Fisiopatología renal : fundamentos . Barcelona: Wolters Kluwer / Lippincott Williams & Wilkins. Catàleg
 • Silbernagl, Stefan (cop. 2010 ). Fisiopatología : texto y atlas (3ª edición, revisada y ampliada). Madrid: Médica Panamericana. Catàleg
 • García-conde, J (cop. 1995). Patología general : semiología clínica y fisiopatología . Madrid: McGraw-Hill-Interamericana de España. Catàleg
 • Esteller Pérez, A. Cordero Sánchez, M. (cop. 1998 ). Fundamentos de fisiopatología . Madrid [etc.]: McGraw-Hill.Interamericana. Catàleg
 • Guyton, Arthur C (cop. 1998 ). Fisiología y fisiopatología (6a ed.). México [etc.]: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Esteller Pérez, A. Cordero Sánchez, M. (cop. 1998 ). Fundamentos de fisiopatología . Madrid [etc.]: McGraw-Hill.Interamericana. Catàleg
 • Lilly, Leonard S. (2009 ). Fisiopatologia de las cardiopatías . Barcelona: Wolters Kluwer / Lippincott Williams & Wilkins. Catàleg
 • Kumar.V, Abbas.A, Aster.J (cop.2013). (1944). Robbins Patología Humana (2013). Barcelona : Elselvier. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitats d'assistència a classes teòriques Prova escrita presencial de preguntes de resposta curta 60
Aprenentatge Basat en Problemes. Procés tutoria grupal. Avaluació qualitativa del procés d'aprenentatge per part del professor/professora. 10
Aprenentatge Basat en Problemes. Avaluació coneixements Prova escrita presencial de preguntes de resposta curta. 10
Seminari 1: Gasometria arterial. Casos clínics Prova escrita presencial de 10 preguntes de resposta múltiple. 5
Seminari 2: Exploracions diagnòstique d'imatge. Implicacions Infermeres Prova escrita presencial de 10 preguntes de resposta múltiple. 5
Seminari 3: Auscultació: cardíaca, pulmonar i abdominal Prova escrita presencial de 10 preguntes de resposta múltiple 5
Seminari 4. Exàmen del peu diabètic Prova escrita presencial de 10 preguntes de resposta múltiple 5

Qualificació

Per tal d'obtenir la qualificació de l'assignatura, cadascuna de les activitats haurà d'obtenir-se una nota de 5 sobre 10
- 60% Classes expositives
- 20%. Seminaris.
- 20%. Aprenentage basat en problems.


L'activitat de l'ABP així com els Seminaris són d'assistència obligatòria.

Són activitats recuperables totes les activitats d'avaluació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà NO PRESENTAT a l'assignatura, sino es realitzen les diferents proves d'avaluació de l'assignatura així com quan no es compleixi els criteris de presencialitat obligatòria: ABP i Seminaris.

Observacions

Es realitzaran 2 avaluacions al llarg del curs.
En cada avaluació s'alliberarà matèria i es guardarà nota només en cas de ser superada i aprovada i fera mitjana. En cas contrari s'acumularà per avaluacions posteriors i s'avaluaran els continguts acumulats.
Es realitzarà avaluació d'activitats recuperables a final de curs.
El tipus d'avaluació es detalla a l'apartat "Avaluació i Qualificació".
Serà obligatori per alliberar o superar matèria la qualificació de 5 sobre 10 per cada bloc de matèria independent, ABP, seminari etc... per separat.

Assignatures recomanades

 • Actuació en urgències i emergències
 • Anatomofisiologia
 • Infermeria clínica de l'adult 1