Beques de graus

L’acreditació de caràcter econòmic només té l'efecte exclusiu de poder formalitzar la matrícula sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics.

L'acreditació l'has de sol·licitar en cas que vulguis matricular-te amb condició de becari/ària (només pagar les taxes) i si anteriorment no has gaudit de la beca de caràcter general del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport o te l'han denegat.

L’acreditació econòmica es sol·licita omplin el formulari via electrònica.

Els estudiants que hagin estat becaris el curs 2016-2017, NO han de sol·licitar aquesta acreditació per matricular-se amb condició de becari.

El termini de presentació: 16 d'octubre de 2017

L’obtenció de l’acreditació econòmica no comporta el dret a la beca del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, has de formalitzar i presentar la sol·licitud de la beca de caràcter General i complir els requisits que estableixi la convocatòria.

Si en el moment de matricular-te no has rebut la resposta, fes la matrícula ordinària i quan la universitat rebi la teva acreditació, si t'han acreditat, t’actualitzarà el tipus de matrícula a “matrícula amb condició de becari” i t’ho comunicarà mitjançant una notificació.

Contacte: beques.agaur@gencat.cat

 

Convocatòria
Tancada

Termini de presentació: 16 d'octubre de 2017

Si reuneixes els requisits per la beca Equitat per a la minoració del preu del crèdit dels estudis universitaris, podràs gaudir d'un 10% a un 80% de descompte. Per poder gaudir d’aquest descompte hauràs de sol·licitar i tenir denegada la beca de caràcter general del Ministeri d'Educació Cultura i Esports.

La beca Equitat per a la minoració del preu del crèdit dels estudis universitaris es sol·licita omplin el formulari via electrònica.

El termini de presentació de sol·licituds està obert des de l'1 de setembre de 2017 fins al 16 d'octubre de 2017.

Els estudiants que hagin estat becaris el curs 2016-2017 cal que sol·licitin, també, la beca EQUITAT, si se’ls denega la beca de caràcter general del Ministeri podran gaudir del descompte que els toqui per llindar de renda.

Contacte: beques.agaur@gencat.cat

Convocatòria
Tancada

Termini de presentació de sol·licituds: de l'1 de setembre de 2017 fins al 16 d'octubre de 2017

Resolució EMC/23432017 de 5 d'octubre per la qual s'estableix el procediment per la minoració del preu de matrícula universitària per a estudiants que cursen el doble grau en educació infantil i primària en una universitat pública catalana per al curs 2017/2018.

 

Convocatòria
Tancada

El termini de presentació de sol·licituds és: del 13 al 30 d'octubre.

Si reuneixes els requisits podràs gaudir de l'exempció de preus públics de les assignatures matriculades per primera vegada i, si s'escau, d'altres ajuts.

Convocatòria
Tancada

Termini de presentació de sol·licituds: de l'11 d'agost de 2017 fins al 17 d'octubre de 2017

Procediment per matricular-se com a becari/becària

Gràfic sobre el procediment per matricular-se com a becari/becària