Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2017-2018

Màster Universitari Erasmus Mundus en Visió Computeritzada i Robòtica / Vision and Robotics

Université de Bourgogne (França)

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

French Culture (3501MO2004)

OBobligatòria 2,5 A 1primer semestre NDno definit

Introduction to Image Processing (3501MO2011)

OBobligatòria 5,5 A 1primer semestre NDno definit

Sensors and Digitization (3501MO2012)

OBobligatòria 5,5 A 1primer semestre NDno definit

Software Engineering (3501MO2013)

OBobligatòria 5,5 A 1primer semestre NDno definit

Applied Mathematics (3501MO2014)

OBobligatòria 5,5 A 1primer semestre NDno definit

Digital Signal Processing (3501MO2015)

OBobligatòria 5,5 A 1primer semestre NDno definit

Universitat de Girona

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Autonomous Robots (3501MO0018)

OBobligatòria 5 A 2segon semestre NDno definit

LOCAL CULTURE (3501MO0109)

OBobligatòria 2 A 2segon semestre NDno definit

Visual perception (3501MO0130)

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit

Scene segmentation and interpretation (3501MO0162)

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit

Universitat de Girona

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Autonomous Robots (3501MO0018)

OBobligatòria 5 A 2segon semestre NDno definit

LOCAL CULTURE (3501MO0109)

OBobligatòria 2 A 2segon semestre NDno definit

Visual perception (3501MO0130)

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit

Scene segmentation and interpretation (3501MO0162)

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit

Probabilistic Robotics (3501MO2016)

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit

Medical Image Analysis (3501MO2017)

OBobligatòria 5 A 2segon semestre NDno definit

Université de Bourgogne (França)

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

LOCAL CULTURE (3501MO0284)

OBobligatòria 2,5 A 1primer semestre NDno definit

Heriot-Watt University (Escòcia)

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

LOCAL CULTURE (3501MO0284)

OBobligatòria 2,5 A 1primer semestre NDno definit

Advanced Image Analysis (3501MO2018)

OBobligatòria 7,5 A 1primer semestre NDno definit

Multi-Sensor Fusion and Tracking (3501MO2019)

OBobligatòria 7,5 A 1primer semestre NDno definit

Real Time Imaging and Control (3501MO2020)

OBobligatòria 7,5 A 1primer semestre NDno definit

Robotics Project (3501MO2021)

OBobligatòria 5 A 1primer semestre NDno definit

Tesi de Màster

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

RESEARCH PROJECT (MASTER THESIS) (3501MO0158)

NDno definit 30 A 2segon semestre NDno definit