Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2017-2018

Grau en Arts Escèniques

Literatura Dramàtica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Literatura dramàtica I: Dels inicis a l'Edat Mitjana (3157G03001)

Estudi i anàlisi dels textos fonamentals de la literatura dramàtica universal com a instruments de representació dins un context històric, cultural, polític i social. Estudi dels seus valors literaris i de les diferents corrents literàries que emmarquen aquests textos i el seu significat com a codis d’interpretació ideològics, estètics i polítics de cada època.

Bbàsica 8 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Literatura dramàtica II: De l'Edat Moderna als nostres dies (3157G03002)

Estudi i anàlisi dels textos fonamentals de la literatura dramàtica universal com a instruments de representació dins un context històric, cultural, polític i social. Estudi dels seus valors literaris i de les diferents corrents literàries que emmarquen aquests textos i el seu significat com a codis d’interpretació ideològics, estètics i polítics de cada època.

Bbàsica 8 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Teories Dramàtiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Teories dramàtiques I: Del greco-romà al Renaixement (3157G03003)

Estudi i anàlisi dels signes escènics en la seva configuració retòrica, de la semiologia de la representació teatral, de les bases de la teoria dramàtica i del seu trasllat en les sintaxis escèniques contemporànies. Estudi i anàlisi de les teories de la representació de les diferents etapes històriques i la seva plasmació interpretativa.

Bbàsica 6 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà

Tècniques d'Interpretació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Reproducció del comportament humà (3157G03004)

Estudi pràctic i teòric de les diferents tècniques d’interpretació que permeten la reproducció del comportament humà. Emoció i motivació en escena, exploració de l’expressió en el llenguatge dramàtic, tècniques d’improvisació i taller de reproducció del comportament humà.

Bbàsica 9 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà

Tècniques d'interpretació de la veu i el cant (3157G03005)

Estudi pràctic i teòric de les tècniques vocal parlades i cantades, anatomia de la veu, respiració en el cant, interpretació cantada individual i de grup.

Bbàsica 9 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà

Àmbit de Creació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Àmbit de creació I: Teatre fins el segle XVIII (3157G03006)

Curs consistent en un projecte col·lectiu de posada en escena orientada per un professor en funcions orgàniques de director d’escena: lectura ideològica del text, aproximació i concreció de les necessitats tècniques i d’interpretació, assaig, repetició i entrenament físic i justificació de les opcions estètiques e ideològiques escollides. Determinació de les necessitats d’escenotècnia i producció. La peça serà triada entre el conjunt d’obres que van des dels començaments de l’escriptura dramàtica fins al segle XVIII.

OBobligatòria 10 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Àmbit de creació II: Teatre des del segle XIX fins els nostres dies (3157G03007)

Projecte col·lectiu de posada en escena orientada per un professor en funcions orgàniques de director d’escena: lectura ideològica del text, aproximació i concreció de les necessitats tècniques i d’interpretació, assaig, repetició i entrenament físic i justificació de les opcions estètiques e ideològiques escollides. Determinació de les necessitats d’escenotècnia i producció.

OBobligatòria 10 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre NDno definit

Teories Dramàtiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Teories dramàtiques II: Del Barroc als nostres dies (3157G03008)

Estudi i anàlisi dels signes escènics en la seva configuració retòrica, de la semiologia de la representació teatral, de les bases de la teoria dramàtica i del seu trasllat en les sintaxis escèniques contemporànies. Estudi i anàlisi de les teories de la representació de les diferents etapes històriques i la seva plasmació interpretativa. Aprofundiment.

Bbàsica 6 A Aanual ESespanyol

Tècniques d'Interpretació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tècniques d'interpretació dels llenguatges corporals (3157G03009)

Desenvolupar consciència i coneixement del cos com a instrument expressiu i comunicatiu. Descobriment del cos sensible, emotiu i sensitiu. Desenvolupar en el coneixement profund de les pròpies capacitats de moviment. Llenguatge corporal. Capacitat creativa, analítica, comunicativa i de treball en equip. Moviment i creativitat.

OBobligatòria 9 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà

Tècniques d'interpretació de la dansa (3157G03010)

Estudi pràctic i teòric sobre la dansa contemporània. El cos, el moviment i l’espai com a eines d’escriptura dramatúrgica. Estudi pràctic dels paràmetres bàsics de la dansa: dinàmica, pes, musicalitat, treball físic en parella, improvisació, interpretació i lleis físiques del moviment. Iniciació al coneixement del propi cos com a eina d’expressió i d’escriptura en escena.

OBobligatòria 9 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà

Àmbit de Creació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Àmbit de creació III: Teatre musical (3157G03011)

Curs consistent en un projecte col·lectiu de posada en escena d’una obra escènica musical orientada per un professor en funcions orgàniques de director d’escena: lectura ideològica del text (o llibret), aproximació i concreció de les necessitats tècniques- interpretatives i de les seves particularitats musicals i coreogràfiques, assaig, repetició, entrenament físic i justificació de les opcions estètiques i ideològiques escollides. Determinació de les necessitats d’escenotècnia i producció.

OBobligatòria 15 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà

Dramatúrgia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dramatúrgia teatral (3157G03012)

Anàlisi i control dels sistemes d'escriptura teatral. S'impartiran a l'estudiant els coneixements tècnics per el desenvolupament de la dramatúrgia, siguin textuals o no textuals.

Bbàsica 8 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà

Escenotècnia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Bases de l'escenotècnia (3157G03013)

Es pretén proporcionar a l'alumnat un coneixement bàsic sobre els àmbits de l'escenografia i la il.luminació escènica, per tal de conèixer, per una banda, les característiques bàsiques de l'arquitectura teatral i la tècnica escènica, i per una altra exercitar la capacitat d'anàlisi, conceptualització, concepció i reproducció de l'espai escènic, centrant-nos en l'espai com a continent d'accions i la llum com a eina de modul.lació dels cossos i els objectes que l'ocupen. Es treballarà combinant sessions teòriques i pràctiques, en les que l'alumnat anirà descobrint coneixements històrics, tècniques escenogràfiques i d'il.luminació escènica, alhora que exercitant la part més creativa del fet escenogràfic, basant-nos en exercicis tant individuals com col.lectius, per acabar el-laborant un projecte escenogràfic complert de petit format, vinculat a la pràctica "Àmbit de creació III"

Bbàsica 6 A Aanual CAcatalà

Expressions de la Cultura Contemporània

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Expressions de la cultura contemporània (3157G03014)

Es pretén proporcionar a l’alumnat un coneixement crític sobre les diverses expressions artístiques i culturals contemporànies per tal de comprendre, analitzar i valorar les diverses pràctiques i expressions de manera fonamentada i en relació amb el seu context històric, polític, econòmic i social.

OBobligatòria 7 A Aanual CAcatalà

Àmbit de Creació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Àmbit de creació IV: Creació audiovisual (3157G03015)

90%

OBobligatòria 15 A Aanual CAcatalà

Dramatúrgia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dramatúrgia audiovisual (3157G03016)

Aplicar els coneixements sobre la creació audiovisual a l'escriptura d'un guió de curtmetratge.

OBobligatòria 9 A Aanual CAcatalà

Escenotècnia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tecnologies emergents aplicades a l'escenotècnia (3157G03017)

La intenció d'aquesta assignatura és formar l'alumnat amb uns coneixements de base sobre les diferents eines i tècniques emergents que s'utilitzen en el sector de l'escenotècnia en l'actualitat. Des de les eines més bàsiques fins a les tecnologies més punteres, repassarem tots els elements d'ús més habitual en els escenaris.

OBobligatòria 6 A Aanual CAcatalà

Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Interpretació escènica: llenguatge corporal (3157G03021)

Investigació i desenvolupament corporal, integració del cos en moviment i espai escènic. Formes de representació del moviment corporal, taller d’expressió corporal, laboratori de creació de llenguatges corporals, aprenentatge de metodologies.

OPoptativa 6 A Aanual NDno definit

Interpretació escènica: comportament humà (3157G03022)

Estudi pràctic i teòric de les diferents tècniques d'interpretació que permeten la reproducció del comportament humà. Ser un altre, el pensament i la fisicitat.

OPoptativa 6 A Aanual CAcatalà

Direcció escènica: metodologia i desenvolupament del projecte (3157G03027)

Curs orientat a l’adquisició de les habilitats professionals del director d’escena: planificació i gestió de l’espai escènic, assajos i funcions dins del projecte escènic, guió tècnic i processos en la creació i desenvolupament dels espectacles. La regidoria escènica: eines del regidor, direcció i coordinació d’equips tècnics i artístics, la planificació.

OPoptativa 6 A Aanual CAcatalà

Escena en espais públics (3157G03032)

Estudi de l’espai públic com a motor del relat escènic. Moviment, paraula i espai. El site specific, el gran esdeveniment i l’espectacle de gran format. Escena i comunitat.

OPoptativa 6 A Aanual CAcatalà

Interpretació escènica : Dansa II (3157G03033)

Aprofundir en el coneixement del propi cos a partir de la pràctica del moviment. Estudi del cos com a eina creativa. Aplicació i desenvolupament de la composició.

OPoptativa 6 A Aanual NDno definit

Interpretació escènica : Veu II (3157G03034)

Estudi pràctic i teòric de la tècnica vocal parlada, dicció, projecció i anatomia de la veu.

OPoptativa 6 A Aanual CAcatalà

Tecnologies audiovisuals (3157G03035)

Estudi de les diferents tecnologies relaciones amb l’audiovisual com a complement dels coneixements de l’escena en viu. L’assignatura es proposa com a objectiu dotar a l’alumne d’arts escèniques d’un coneixement específic de l’univers tècnic pel que fa als tractaments del so i la imatge.

OPoptativa 6 A 2segon semestre NDno definit

Gestió i Producció Teatrals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Gestió i productes teatrals (3157G03028)

Estudi teòric i pràctic dels aspectes relatius a la gestió i producció teatral, dins d'un marc més ampli de la gestió i producció cultural. Estudi dels drets i polítiques culturals: introducció general i relació amb les arts escèniques. Estudi de la gestió i producció teatral: aspectes econòmics, administratius, legals i laborals.

OBobligatòria 9 A 2segon semestre CAcatalà

Seminaris Complementaris

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Seminaris complementaris (3157G03029)

Amb aquest mòdul es pretén introduir a l'alumnat en les possibilitats i opcions que pot oferir-li el futur professional: arts escèniqus aplicades en context, eines i plataformes tècniques del moment, llenguatges actuals, etc. Es planteja els següents objectius: - Donar a conèixer les sortides professionals. - Formar en les darreres tendències i les últimes tecnologies en el panorama de les arts escèniques. - Convidar a professionals en actiu que ajudin al nostre alumnat a través de la seva experiència a descobrir quin pot ser el seu lloc en el mercat laboral.

OBobligatòria 15 A Aanual CAcatalà

Pràctiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràctiques (3157G03030)

Experiència en la pràctica integrada de les arts escèniques, per tal d'aplicar els coneixements adquirits en l'aprenentatge universitari. Possibilitat de treballar en una companyia teatral o empresa del sector de les arts escèniques, institució cultural o administració pública dedicada a les arts escèniques.

OBobligatòria 15 A 2segon semestre CAcatalà

Treball Final del Grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball final del grau (3157G03031)

El projecte o Treball de Final de grau (TFG), com matèria que forma part dels plans d'estudis, és un treball de síntesi individual, que es realitza en el tram final dels estudis sota la supervisió d'un tutor/a, i que és avaluat per una comissió creada a aquest efecte. El TFG ha de permetre a l'estudiant posar de manifest que sap aplicar, de manera integrada, els diferents continguts de la titulació en l'estudi d'una temàtica al disseny d'una aplicació o a la resolució d'un problema concret del seu àmbit professional.

OBobligatòria 15 A 2segon semestre NDno definit