Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2017-2018

Màster Universitari en Criminologia i Execució Penal (IU)

Penologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Penologia (3501MO2900)

OBobligatòria 15 A Aanual NDno definit

Iniciació a la investigació: Treball final de Màster

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball Final de Màster (3501MO2903)

OBobligatòria 15 A 2segon semestre CAcatalà

Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Criminalitat (3501MO2904)

OPoptativa 10 A Aanual NDno definit

Sistema de justícia penal (3501MO2905)

OPoptativa 10 A Aanual NDno definit