Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2009-2010

Criminologia

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Criminologia (3104CR0001)

Teories Criminologiques. Criminologia diferencial. Criminologia especial.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Dret processal penal (3104CR0002)

NDno definit A Aanual NDno definit

Introducció al sistema penal (3104CR0003)

Análisis de las bases de la responsabilidad penal y de los delitos más relevantes.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Medicina legal i ciència forense (3104CR0004)

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Mètodes d'investigació en ciències socials (3104CR0005)

Introducció a la investigació científica.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Política criminal (3104CR0007)

La asignatura se centra en ofrecer al alumnado recursos que le permitan analizar y evaluar críticamente una determinada opción político-criminal, así como a conocer algunas de las tendencias político-criminales actuales.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit
XY 1primer semestre NDno definit

Principis de dret penal (3104CR0009)

Introducció general al Dret Penal. Fonaments i límits del Dret Penal.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Psicologia criminal (3104CR0011)

9

NDno definit A Aanual NDno definit

Sociologia del dret (3104CR0012)

Comprensió del paper del dret en la configuració política i social de les societats, a partir d'una anàlisi històrica i actual de les principals teories i casos de la Sociologia del dret. Dret, llei, estat, poder, política, igualtat, desigualtat, dominació, explotació, justícia, democràcia, participació.

NDno definit A Aanual NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Penologia (3104CR0006)

Anàlisi del sistema de penes previst a l´ ordenament penal espanyol.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Prevenció i tractament de la delinqüència (3104CR0008)

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Problemes criminològics (3104CR0010)

Algunos de los principales problemas criminológicos. Las cifras de la delincuencia. Estudio de la cifra negra de la delincuencia. Los infractores menores de edad. La prisión, historia y actualidad. Violencia de género. Inmigración y delincuencia

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Tècniques d'investigació quantitativa i qualitativa en criminologia (3104CR0013)

La investigació social es realitza a través del mètode científic, té unes pautes a complir acceptades per la comunitat científica per a què els resultats que se’n desprenguin puguin ser considerats coneixement científic, i no mera opinió o tersivergació de la realitat. En aquesta assignatura hi haurà un apropament i familiarització amb el mètode científic i d’investigació en ciències socials, al disseny i realització d’una investigació, i a les tècniques d’investigació qualitatives i quantitatives més utilitzades.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Victimologia (3104CR0047)

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

PRÀCTIQUES

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades, etc. (3104DR0121)

NDno definit A Aanual NDno definit
B 1primer semestre NDno definit
C Aanual NDno definit
DG Aanual NDno definit

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades, etc. (3104DR0122)

NDno definit A Aanual NDno definit

Pràctiques en empreses i institucions: Centre d'Estudis Jurídics (3104DR0128)

NDno definit A Aanual NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Criminalitat organitzada (3104CR0017)

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Dones i sistema penal (3104CR0019)

Aportacions del feminisme a la criminologia. Dones com a víctimes de delictes, com a autores de delictes i com a professionals del sistema penal. Violència de gènere. Recursos.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Història de la criminalitat i del control penal a Europa (3104CR0024)

L'assignatura ofereix una aproximació històrica i des de les ciències socials a la criminalitat i al control penal europeu i espanyol.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Joves i sistema penal (3104CR0029)

Conèixer els aspectes legals, psicològics i socials que intervenen a l’entorn del menor; comprendre el concepte psicosocial del menor i obtenir capacitació pel disseny de programes des de l’àmbit judicial i del benestar social, així com, habilitar pel correcte desenvolupament de les tècniques d’intervenció, assistència i ajuda als menors

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Mecanismes pacífics de resolució de conflictes: negociació i mediació (3104CR0034)

La resolució de conflictes. Personalitats i resolució de conflictes. El treball del negociador. El procès de mediació.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Policia i societat (3104CR0038)

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Prevenció i gestió de conflictes socials (3104CR0040)

Concepte i tipus de conflicte. La estàtica del conflicte. La dinàmica del conflicte. Gestió del Conflicte social.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Processos judicials: nocions bàsiques (3104CT0025)

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Argumentació jurídica (3104DR0028)

Llenguatge i argumentació. Argumentació i lògica. Les falacies. La interpretació jurídica i l'argumentació. Els casos difícils. Els arguments jurídics.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Comptabilitat per a juristes (3104DR0030)

La comptabilitat com a instrument de l'anàlisi jurídic-econòmic de l'empresa.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Dret de danys (3104DR0037)

Sistemes de responsabilitat. Responsabilitat per culpa. Responsabilitat objectiva. Sistemes especials de responsabilitat.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Dret de la competència (3104DR0038)

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Dret de la protecció social (3104DR0042)

Concepte i principis. Formació històrica. Sistema de la Seguretat Social espanyola.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Dret de la seguretat i salut en el treball (3104DR0043)

Treball, salut i medi ambient laboral. Prevenció de riscos laborals. Drets i obligacions dels empresaris i dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. Responsabilitats legals.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Dret del consum (3104DR0046)

Dret del consum i protecció del consumidor. Protecció de la salut, la seguretat i els interessos econòmics i socials. Dret a la informació. Contractes de consum. Responsabilitat.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Dret del medi ambient (3104DR0047)

La normativa sobre el medi ambient i les regulacions sectorials sobre recursos naturals. Les competències de les Administracions públiques. Els mitjans d'actuació dels particulars.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Dret local (3104DR0056)

Les bases constitucionals i la legislació bàsica. La legislació catalana. Els ens que integren l'Administració local. Les seves competències. Les seves relacions amb les altres Administracions.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Dret matrimonial i processal canònic (3104DR0058)

Matrimoni i Dret canònic. Capacitat de les parts. Impediments matrimonials. Consentiment matrimonial. Forma canònica del matrimoni. Processos matrimonials canònics.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Dret penitenciari (3104DR0063)

Anàlisi sistemàtic de l'execució de la pena i concretament de la legislació penitenciària. Drets i deures dels interns, règims penitenciaris, classificació, tractament, sortides i beneficis, llibertat condicional, sancions i procediments, el Jutge de Vigilància Penitenciària.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Dret privat europeu i comparat II B (dret de danys) (3104DR0066)

Europeïtzació del Dret de danys. Els principis europeus del Dret de danys.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Dret social europeu (3104DR0070)

Lliure circulació de treballadors i drets socials en la Unió Europea.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Dret urbanístic (3104DR0071)

Antecedents i normativa bàsica. El planejament urbanístic. Els sistemes de gestió. La disciplina urbanística.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Drets lingüístics (3104DR0072)

Definició i identificació dels drets lingüístics. Normativa reguladora dels drets lingüístics. Les nocions d'oficialitat, doble oficialitat i llengua pròpia. Deures lingüístics. El bloc de la constitucionalitat en matèria lingüística. El règim jurídic de la llengua catalana.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Sistema de seguretat col·lectiva de la Carta de les Nacions Unides i la seva aplicació a la pràctica (3104DR0076)

Anàlisi de les seves propostes de la Carta de les Nacions Unides. Sistema de seguretat col·lectiva recollit en els capítols VII i VIII de la Carta de les Nacions Unides. La seva aplicació a la pràctica: guerra de Corea, conflicte del Golf Pèrsic, Ruanda, Somàlia, Bòsnia-Herzegovina i Kosovo.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Els delictes davant el tribunal del jurat (3104DR0078)

Anàlisi dels delictes subjectes al tribunal del jurat i desenvolupament dels aspectes pràctics que caracteritzen aquest procés.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Fiscalitat de l'empresa (3104DR0083)

Anàlisi específic dels tributs que recauen sobre les activitats econòmiques, incloent tant els aspectes materials de la tributació com els deures formals de la naturalesa tributària que recauen sobre l'empresari.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Gestió de serveis públics (3104DR0086)

Serveis públics i serveis privats d'interès públic. Fórmules de gestió i organització de la gestió.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Història de les constitucions i de la codificació (3104DR0087)

Estudi de les diferents constitucions espanyoles del segle XIX. La Constitució de 1812. El procés codificador a Espanya. Estudi especial de la codificació penal.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Nacionalitat, ciutadania de la Unió Europea i estrangeria (3104DR0098)

Principis del dret internacional. Adquisició i pèrdua de la nacionalitat espanyola. La ciutadania europea. Règim jurídic dels estrangers a Espanya.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Organitzacions internacionals (3104DR0100)

Nocions generals de les organitzacions internacionals. El Dret de les organitzacions internacionals. Les organitzacions internacionals d'àmbit universal. L'organització de les Nacions Unides. Els organismes especialitzats. Organitzacions internacionals d'àmbit regional: europees i no europees.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Patrimoni públic (3104DR0101)

Domini públic. Patrimoni històric-artístic. Patrimoni natural. Règim de gestió i de conservació.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Pràctica processal civil I (3104DR0108)

La pràctica dels procediments civils més freqüents en la praxis judicial civil. Procés ordinari; procés verbal; procés d'execució, procés monitori; judici canviari.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Pràctica processal penal (3104DR0111)

La pràctica dels procediments penals més freqüents. Judici de faltes; procediment abreujat; l'anomenat judici ràpid; procediment de l'habeas corpus; el procediment en matèria d'injúries i calúmnies.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Tributació local (3104DR0125)

Hisenda local. Ordenances fiscals. Gestió dels tributs locals. Taxes i preus públics locals. Contribucions especials locals. Impostos municipals. Impost sobre Béns Immobles. Impost sobre Activitats Econòmiques. Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres. Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. Recursos de les províncies i altres entitats municipals.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

La prova i la seva valoració. Perspectives filosòfiques (3104DR0126)

Tipus de fets. La noció general de prova. Prova jurídica. Prova com a mitjà, com a activitat i com a resultat. El fet rellevant jurídicament. Noció de fet provat. Prova: creença, convicció, coneixement. La justificació de les decisions judicials. Motivació de les decisions judicials.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Desigualtats socials i polítiques públiques (3104GAP028)

En aquesta assignatura s'analitzaran els principals eixos de les desigualtats socials (gènere, edat, classe social, etc.) i el paper de les polítiques públiques en la seva creació, reproducció o modificació. S'adoptarà una perspectiva internacional i històrica però es focalitzarà l'anàlisi en els processos que afecten la Catalunya actual. Desigualtat, diferència, estructura social, grups socials, benestar, polítiques públiques, estat del benestar, gènere, edat, classe, ètnia, territori, seguretat social, mercat de treball, educació, sanitat, exclusió social.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Dret constitucional europeu (3104GAP030)

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Economia del sector públic (3104GAP038)

L'objectiu d'aquesta assignatura és aprofundir els coneixements sobre les errades del mercat així com les seves possibles solucions. L'estudiant aprendrà a identificar problemes de béns públics, externalitats, competència imperfecta i informació asimètrica i serà capaç d'avaluar i proposar polítiques destinades a resoldre aquests problemes, amb la finalitat de millorar el benestar social. L'estudi dels aspectes fonamentals de la teoria dels impostos proporcionarà un instrument adicional per a l'avaluació de la intervenció pública.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Polítiques econòmiques europees (3104GAP061)

Partint de la base que els alumnes ja tenen les nocions bàsiques sobre la Unió Europea, en aquesta assignatura es vol proporcionar-ne una formació horitzontal. El programa recull diverses polítiques comunitàries que permeten entendre la incidència de la Unió a l'escenari mundial.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Sancions administratives (3104GAP068)

Aquesta assignatura de lliure eleccció pretén oferir als estudiants l'anàlisi de l'exercici de la potestat sancionadora de les Administracions Públiques, amb especial referència amb l'Administració Local.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Sistema impositiu espanyol (3104GAP069)

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit