Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2011-2012

Gestió i Administració Pública

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Economia política (3104GAP007)

Els "problemes econòmics" des de diferents perspectives i amb vocació introductòria. Funcionament dels mercats. Política econòmica. Teoria econòmica dels ingressos i despeses públics. El mercat de treball. La inflació. El procés de globalització econòmica. Processos d'integració regional.

NDno definit A Aanual NDno definit

Estadística administrativa (3104GAP008)

Conceptes bàsics d’estadística. Tècniques i mètodes estadístics. Estadística aplicada a les administracions públiques.

NDno definit A Aanual NDno definit

Gestió tributària i pressupostària i comptabilitat pública (3104GAP009)

Gestión Financiera y Contabilidad. Programación y planificación financiera. Técnicas de gestión presupuestaria. Técnicas de gestión tributaria. Nociones básicas de contabilidad. La contabilidad pública

NDno definit A Aanual NDno definit

Introducció al sistema politicoconstitucional (3104GAP010)

Formes d’organització política i teories sobre l’Estat. El comportament polític. El sistema polític espanyol.

NDno definit A Aanual NDno definit

Procediment administratiu i jurisdicció contenciosa (3104GAP011)

Procediment administratiu i jurisdicció contenciosa administrativa. La posició jurídica de l’administració. La posició jurídica de l’administrat. La tutela jurisdiccional.

NDno definit A Aanual NDno definit

Dret financer i tributari (3104GAP012)

Dret Financer i Tributari (part general). Activitat financera. Pressupost i gestió pressupostària (remissió). Ingressos públics. Poder financer. Dret Tributari. Fet imposable. Subjectes. Prestació tributària. Procediments tributaris. Gestió. Inspecció. Recaptació. Revisió. Dret tributari sancionador. Sistema tributari.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Informació i documentació administrativa I (3104GAP013)

<p>Sistemes informàtics: aplicació a la gestió administrativa i financera. La informació i el seu tractament a l’administració. Es completaran amb els contintguts d'Informació i documentació administrativa II.<br> </p>

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Formes d'activitat administrativa (3104GAP014)

NDno definit A Aanual NDno definit

Informació i documentació administrativa II (3104GAP015)

La informació i el seu tractament a l’Administració. Producció de dades i tècniques de medició i anàlisi. La documentació administrativa i el seu tractament en l’Administració. Sistemes informàtics: Aplicació a la gestió administrativa i financera. Llei 11/2007: anàlisi tècnic, administratiu, legal i social.

NDno definit A Aanual NDno definit

Programació i planificació financera (3104GAP016)

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

PRÀCTIQUES

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades, etc. (3104DR0121)

NDno definit A Aanual NDno definit
B 1primer semestre NDno definit
C Aanual NDno definit
DG Aanual NDno definit
DS Aanual NDno definit

Pràctiques en empreses i institucions: Centre d'Estudis Jurídics (3104DR0128)

NDno definit A Aanual NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret de danys (3104DR0037)

Sistemes de responsabilitat. Responsabilitat per culpa. Responsabilitat objectiva. Sistemes especials de responsabilitat.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Dret de la competència (3104DR0038)

Estudi del Dret de la competència espanyol, comunitari i internacional, tant en l’àmbit del Dret de defensa de la competència com en el del Dret contra la competència deslleial

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit
SE 2segon semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Dret matrimonial i processal canònic (3104DR0058)

Matrimoni i Dret canònic. Capacitat de les parts. Impediments matrimonials. Consentiment matrimonial. Forma canònica del matrimoni. Processos matrimonials canònics.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Dret privat europeu i comparat I (sistemes) (3104DR0064)

Concepte, objectius i metodologia del Dret privat europeu i comparat. Els sistemes jurídics. Cultura jurídica continental i angloamericana.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Dret social europeu (3104DR0070)

Lliure circulació de treballadors i drets socials en la Unió Europea.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Sistema de seguretat col·lectiva de la Carta de les Nacions Unides i la seva aplicació a la pràctica (3104DR0076)

Anàlisi de les seves propostes de la Carta de les Nacions Unides. Sistema de seguretat col·lectiva recollit en els capítols VII i VIII de la Carta de les Nacions Unides. La seva aplicació a la pràctica: guerra de Corea, conflicte del Golf Pèrsic, Ruanda, Somàlia, Bòsnia-Herzegovina i Kosovo. La intervenció armada nordamericana i anglesa del 2003 a l'Irak.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Gestió de serveis públics (3104DR0086)

Serveis públics i serveis privats d'interès públic. Fórmules de gestió i organització de la gestió.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Història de les constitucions i de la codificació (3104DR0087)

Estudi de les diferents constitucions espanyoles del segle XIX. La Constitució de 1812. El procés codificador a Espanya. Estudi especial de la codificació penal.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Nacionalitat, ciutadania de la Unió Europea i estrangeria (3104DR0098)

Principis del dret internacional. Adquisició i pèrdua de la nacionalitat espanyola. La ciutadania europea. Règim jurídic dels estrangers a Espanya.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit
SE 2segon semestre NDno definit

Pràctica processal civil I (3104DR0108)

La pràctica dels procediments civils més freqüents en la praxis judicial civil. Procés ordinari; procés verbal; procés d'execució, procés monitori; judici canviari.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit
SE 2segon semestre NDno definit

Pràctica processal penal (3104DR0111)

La pràctica dels procediments penals més freqüents. Judici de faltes; procediment abreujat; l'anomenat judici ràpid; procediment de l'habeas corpus; el procediment en matèria d'injúries i calúmnies.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Tributació local (3104DR0125)

Hisenda local. Ordenances fiscals. Gestió dels tributs locals. Taxes i preus públics locals. Contribucions especials locals. Impostos municipals. Impost sobre Béns Immobles. Impost sobre Activitats Econòmiques. Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres. Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. Recursos de les províncies i altres entitats municipals.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Polítiques econòmiques europees (3104GAP061)

Partint de la base que els alumnes ja tenen les nocions bàsiques sobre la Unió Europea, en aquesta assignatura es vol proporcionar-ne una formació horitzontal. El programa recull diverses polítiques europees que permeten entendre la incidència de la Unió a l'escenari mundial.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit