Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2017-2018

Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (IU)

Cromatografia de gasos i espectrometria de masses

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Cromatografia de gasos i espectrometria de masses (3501MO2569)

Conèixer els fonaments de la cromatografia de gasos i l'espectrometria de masses

OBobligatòria 4 A 2segon semestre NDno definit

Cromatografia de líquids

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Cromatografia de líquids (3501MO2570)

Conèixer les diferents tècniques de cromatografia de líquids i les tendències actuals.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre NDno definit

Tècniques de tractament de mostres

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tècniques de tractament de mostres (3501MO2571)

Introduir a l’alumne en les tècniques de tractament de mostra i les seves aplicacions.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre NDno definit

Aplicacions de les tècniques cromatogràfiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Aplicacions de les tècniques cromatogràfiques (3501MO2572)

Coneixer les diferents aplicacions de les tècniques cromatogràfiques. Ressolució de problemes analítics.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre NDno definit

Gestió de qualitat al laboratori químic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Gestió de qualitat al laboratori químic (3501MO2573)

Introduir els conceptes relacionats amb la cultura de la qualitat i els aspectes particulars de qualitat als laboratoris

OBobligatòria 4 A 2segon semestre NDno definit

Pràctiques de laboratori

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràctiques de laboratori (3501MO2574)

Pràctiques amb GC i HPLC. Treballar en el disseny i aplicació del procés analytical. Treballar en un entorn de qualitat.

OBobligatòria 10 A 2segon semestre NDno definit

Treball fi de màster

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball fi de màster (3501MO2575)

Realització d'un projecte de recerca en la temàtica del màster

OBobligatòria 30 F 1primer semestre NDno definit
J 2segon semestre CAcatalà
S 2segon semestre CAcatalà