Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2017-2018

Màster Universitari en Catàlisi Avançada i Modelització Molecular

Fonaments

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de catàlisi (3501MO2167)

Catàlisi: conceptes bàsics. Catàlisis homogènia mitjançant metalls de transició. Catàlisi heterogènia. Catálisis organometàl·liques importnats (fonaments, exemples, versions enantioselectives). Exemples rellevant de catàlisis en procesos industrials.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre ENanglès

Fonaments de química computacional (3501MO2168)

Química Teòrica i Computacional; Teoria dels Orbitals Moleculars; Aproximacions Hartree-Fock i post-Hartree-Fock; Teoria del funcional de la densitat, Anàlisi del rendiment dels mètodes ab initio i DFT; Programari i aspectes pràctics dels càlculs de l’estructura electrònica de les molècules

OBobligatòria 6 A 1primer semestre ENanglès

Laboratori integrat teòrico-experimental

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Caracterització estructural i espectroscòpica (3501MO2169)

Caracterització estructural i espectroscòpica de catalitzadors. Fonaments i exemples de tècniques espectroscòpiques i espectromètriques: NMR, XRD, IR, UV-VIS, MS. Modelització molecular de complexos de metalls de transició. Nivell de teoria, conjunts de bases i pseudopotencials. Efectes relativistes. Efectes del solvent i contraions. Càlcul de propietats moleculars: apantallament i constants d'acoblament espín-espín. Espectre UV/VIS : mètode CIS i TDDFT.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre ENanglès

Mecanismes de reacció (3501MO2170)

Potencials redox i barreres de reacció. Superficie d'energia potencial. Reaccions catalítiques de sistemes biològics. Análisi cinètic i evidències mecanístiques de reaccions químiques. Caracterització d'intermedis de reacció.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre ENanglès

Tècniques de comunicació i transferència de tecnologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tècniques de comunicació i transferència de tecnologia (3501MO2171)

Tècniques de comunicació científica. Escriure i presentar treballs científics Ús de les noves tecnologies en la difusió de la recerca. Direcció i gestió de projectes científics. Aspectes tècnics i metodològics de la innovació i el R+D+I. Seminaris multidisciplinaris

OBobligatòria 6 A 2segon semestre ENanglès

Reptes en síntesi orgànica moderna

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Reptes en síntesi orgànica moderna (3501MO2172)

Síntesi orgànica: estratègies i control. Formació d'enllaços mitjançant catàlisi per metalls de transició. Estratègies de síntesi en fase sòlida.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre ENanglès

Nous conceptes en catàlisi

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Catàlisi sostenible (3501MO2173)

Catàlisi bioinspirada. Catàlisi enzimàtica. Eines supramoleculares en catàlisis. Nanopartícules. Zeolites i estructures metall-orgàniques (MOFs). Dendrímers. Càpsules moleculars.

OPoptativa 4 A 2segon semestre ENanglès

Catàlisi per a la producció d'energia (3501MO2174)

Transportadors d'energia. Fotosíntesi artificial. Descomposició de l'aigua. Producció i emmagatzematge d'hidrogen. Catalitzadors per a reaccions en cel·les de combustible i combustions catalítiques.

OPoptativa 4 A 2segon semestre ENanglès

Disseny i simulació de molècules bioactives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Disseny i simulació de molècules bioactives (3501MO2177)

Disseny i simulació de molècules bioactives

OPoptativa 4 A 2segon semestre ENanglès

Noves eines per l'anàlisi de l'enllaç químic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Noves eines per l'anàlisi de l'enllaç químic (3501MO2179)

Aplicació de noves eines en l'anàlisi de l'enllaç químic en la resolució de problemes relacionats en l'estructura molecular i reactivitat química. Teoria d'orbitals molecular i densitat electrònica.

OPoptativa 4 A 2segon semestre ENanglès

Pràctiques Externes en Empresa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràctiques en Empresa (3501MO3047)

Pràctiques tutelades en empreses o centres de recerca

OPoptativa 12 A 2segon semestre ENanglès
B 2segon semestre ENanglès

Treball Fi de Màster

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball Fi de Màster (3501MO2181)

Treball de fi de Master

OBobligatòria 12 A 2segon semestre ENanglès
B 2segon semestre ENanglès