Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2017-2018

Màster Universitari en Psicologia de l’Educació (MIPE) (IU)

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Espais i pràctiques professionals de la PE en l'àmbit de l'educació informal (3501MO2360)

Els objectius formatius de l'assignatura són: 1. Conèixer els àmbits d'intervenció de la psicologia de l'educació que corresponen a contextos de desenvolupament diferents del context escolar. 2. Identificar les característiques de les pràctiques educatives familiars, la seva relació amb les pràctiques educatives escolars i les seves implicacions en el desenvolupament humà. 3. Reconèixer els contextos de desenvolupament en l'entorn social i la seva relació amb els contextos escolar i familiar així com les seves implicacions en el desenvolupament humà. 4. Expressar una visió global de la intervenció psicoeducativa en la família i en l'entorn social amb èmfasi especial en els pressupòsits teòrics, en les seves característiques i en els factors implicats en la seva elaboració, desenvolupament i avaluació.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Atenció psicoeducativa en contextos socials i comunitaris (3501MO2492)

Identificar les característiques contextuals més rellevants pel disseny de programes educatius en el context social i comunitari des d'una perspectiva sociocultural

OPoptativa 6 A 2segon semestre ESespanyol

Treball final de màster (3501MO2495)

NDno definit 10 A Aanual ESespanyol