Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2018-2019

Màster Universitari en Tecnologies Intel·ligents per a Sistemes de Salut (Smart Healthcare)

Treball Final de Màster

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball final de Màster (3501MO2626)

Desenvolupament d'un treball original sobre les matèries del màster.

OBobligatòria 12 S 2segon semestre NDno definit