Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2018-2019

Màster Universitari en Innovació Empresarial i Gestió de la Tecnologia

Mòdul Bàsic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Gestió de la qualitat (3501MO2204)

Aquest curs introdueix als estudiants a diferents aspectes de l'àmbit de la Gestió de la qualitat, cada cop més rellevants a nivell mundial. S'inclouen eines associades, tècniques i sistemes per a la millora de la gestió de la qualitat. El curs es focalitzarà especialment en gestió de serveis, considerant la seva creixent importància en la gestió de la tecnologia. El curs es divideix en tres parts principals. La part 1 presenta el paradigma de la gestió de la qualitat i les principals eines implicades (Control de la qualitat, Assegurament de la qualitat i gestió de la qualitat total). La segona part es centra en aspectes pràctics relacionats amb els estàndards de gestió de la qualitat i la seva integració, com per exemple ISO 9001:2015, ISO 9004:2009, ISO 10002:2014 o ISO 10020:2010. La tercera part es focalitza en la gestió estandarditzada dels serveis (ISO 20000: 2011, ISO 27001:2013,…) i la seva implementació. Finalment també s'inclourà una visió generalitzada de la recerca en aquest àmbit.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre ENanglès

Treball final de Màster

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball final de Màster (3501MO2228)

Desenvolupar una tesis o treball de recerca original, relacionats amb la innovació empresarial i/o gestió de la tecnologia

OBobligatòria 15 S Aanual NDno definit