Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2017-2018

Màster Universitari en Arquitectura

Bloc tècnic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Taller integral de construcció (3501MO2844)

Intensificació dels continguts de les assignatures de construcció, estructures i instal.lacions

OBobligatòria 9 A 2segon semestre CAcatalà

Bloc projectual

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Taller integral de projectes (3501MO2845)

Intensificació dels continguts de les assignatures de projectes, urbanisme i composició

OBobligatòria 21 A 2segon semestre CAcatalà

Projecte Fi de Màster

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball Fi de Màster (3501MO2846)

Redacció del Projecte Fi de Màster

OBobligatòria 30 J 2segon semestre NDno definit
S 2segon semestre CAcatalà