Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2017-2018

Màster Universitari en Ciutats Intel·ligents (Smart Cities)

Treball final

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball final de màster (3501MO2241)

Ideació i consecució de les pràctiques a elaborar en la estada d'entorn laboral

OBobligatòria 12 S 2segon semestre NDno definit

Taller de resultats (3501MO2242)

Exposició del treball de tesi de màster en un entorn d’avantguarda. Taller obert a la participació professional amb sessions específiques per a estudiants de postgrau en la temàtica. Avaluació dels treballs de màster mitjançant ponències a altres estudiants i a investigadors, amb procés de revisió externa

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit