Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2016-2017

Màster Universitari Erasmus Mundus en Medical Imaging and Applications (MAIA)

UNIVERSITE DE BOURGOGNE - DIJON

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Sensors i digitalització (3501MO3008)

OBobligatòria 5 A 1primer semestre NDno definit

Processament d'imatges I (3501MO3009)

OBobligatòria 6 A 1primer semestre NDno definit

Processament digital de senyal (3501MO3010)

OBobligatòria 6 A 1primer semestre NDno definit

Enginyeria del software (3501MO3011)

OBobligatòria 5 A 1primer semestre NDno definit

Matemàtiques aplicades (a imatge mèdica) (3501MO3012)

OBobligatòria 6 A 1primer semestre NDno definit

Cultura francesa (3501MO3013)

OBobligatòria 2 A 1primer semestre NDno definit

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Reconeixement de patrons (3501MO3014)

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit

Introducció a la robòtica (3501MO3015)

OBobligatòria 5 A 2segon semestre NDno definit

Sistemes de processament paral·lel (3501MO3016)

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit

Programació distribuïda i xarxes (3501MO3017)

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit

Anàlisi d'imatge avançat (3501MO3018)

OBobligatòria 5 A 2segon semestre ENanglès

Cultura italiana (3501MO3019)

OBobligatòria 2 A 2segon semestre NDno definit