Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2015-2016

Màster Universitari en Biotecnologia Alimentària

Formació Bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tècniques avançades en biotecnologia (3501MO2188)

Tècniques avançades en bioquímica i biologia molecular: genòmica, transcriptòmica, proteòmica i metabolòmica.Tècniques avançades en microbiologia. Mètodes automatizats.Tècniques avançades en biologia cel·lular: microscòpia i anàlisi d’imatges.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Legislació, bioètica, protecció i explotació de resultats (3501MO2189)

Introducció als aspectes ètics i legals de la Biotecnologia. Ètica aplicada a la Biotecnologia. Bioseguretat. Legislació sobre Biotecnologia

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Biotecnologia vegetal (3501MO2190)

Introducció a la biotecnologia vegetal. Aplicacions de la biotecnologia vegetal en agricultura. Utilització de mètodes biotecnològics en millora genètica de cultius, millora de la qualitat dels productes vegetals conservats i en la producció i protecció dels cultius. Micropropagació d'espècies vegetals. Genètica cel•lular asexual. Enginyeria genètica d'espècies cultivades. Biofertilitzants i biopesticides. Biotecnologia i qualitat post-collita.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Biotecnologia Microbiana (3501MO2191)

Prospecció i caracterització fenotípica i molecular de microorganismes d'interès biotecnològic. Millora genètica i expressió de proteïnes recombinants. Conservació de soques i col·leccions internacionals. Producció, escalat industrial i bioreactors. Recuperació i purificació de productes biotecnològics. Tècniques de conservació i augment de la vida útil de microorganismes i productes biotecnològics.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Biotecnologia Animal (3501MO2192)

Mètodes de control de la reproducció en animals i d'anàlisi seminal. Tècniques de reproducció assistida.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Biotecnologia enzimàtica (3501MO2193)

Mecanismes de regulació i inhibició de les reaccions enzimàtiques; les diferents fonts d’enzims i els passos clau per a la seva producció a escala industrial; les aplicacions dels enzims en la indústria (fonamentalment l’alimentària però també en les indústries químiques, papereres i tèxtils); i el seu ús en aplicacions mediambientals i com a biosensors

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Aplicacions de la biotecnologia a la indústria alimentària (3501MO2194)

Aplicacions de la biotecnologia a les indústries d’aliments d’origen animal i vegetal: fermentacions alcohòliques i làctiques. Cultius iniciadors, bioconservadors i probiòtics. Ingredients, additius i coadjuvants biotecnològics. Fonts d’enzims i aplicacions en la indústria alimentària. Aliments funcionals.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Formació complementària

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Seguretat alimentària i Traçabilitat (3501MO2195)

Registre General Sanitari d’aliments. Identificació i caracterització de factors de perill, determinació de l’exposició i caracterització del risc. Sistema d’anàlisi de perills i control de punts crítics (APPCC). Agències de Seguretat Alimentària i Xarxes d'Avís Alimentari. Traçabilitat d’aliments biotecnològics.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Bioinformàtica (3501MO2196)

Anàlisi de dades biològiques. Bases de dades moleculars i motors de cerca. Anàlisi de seqüències: seqüenciació i anotació de genomes; genòmica comparativa; estructura dels àcids nucleics; variabilitat genòmica; disseny d'assajos moleculars. Eines d'anàlisi massiva transcriptòmica o proteòmica.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ENanglès

Comunicació científica i transferència de resultats de recerca (3501MO2197)

Finançament de la recerca: Modalitats de recerca. Fonts, objectius, criteris i programes de finançament. Adreces d'utilitat de convocatòries per a la sol·licitud de recursos per a la recerca. Productivitat científic-tecnològica: Publicacions científiques. Procediment de 'peer review'. Factor d'impacte i altres indexs bibliomètrics. Coneixement i utlitizació de Bases de dades. Formació d’investigadors i tecnòlegs. Divulgació dels coneixements (Publicacions, Congressos, Workshops, etc.). Transferència de resultats (contractes, serveis, etc.) i protecció (patents, etc.)

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Bioconservadors i bioprotectors (3501MO2198)

Bioconservants i bioprotectors. Probiòtics i conservadors naturals en aliments, bacteriocines i bioinsecticides. Mètodes de prospecció, selecció i caracterització d’organismes i agents de biocontrol. Mecanismes d’acció. Formulació i producció industrial

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Anàlisi i control de qualitat de productes biotecnològics (3501MO2200)

Tècniques de mostreig i pretractament de mostres. Eliminació d’interferències, extracció i concentració de molècules diana. Marcadors bioquímics i moleculars utilitzats. Mètodes qualitatius i quantitatius específics per a organismes i productes biotecnològics.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Foment de l'emprenedoria (3501MO2202)

Tipus i creació d'empreses. Esquema bàsic i apartats d'un pla de negoci: Resum executiu, area comercial, l'empresa, mercat, màrketing, Pla econòmic-financer, cronograma. Exemples de plans d'empresa biotecnològica.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Treball final de Màster

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball Final de Màster. Iniciació a la investigació i a l'exercici professional (3501MO2203)

Realització d'un treball pràctic supervisat que serveixi com a iniciació a la recerca i/o introducció a l'exercici profesional en l'ámbit de la biotecnologia alimentària. Integració en un equip de professionals o investigadors per participar en un projecte d'investigació, en el desenvolupament d'un producte o en activitats de control de productes i processos.

OBobligatòria 12 A 2segon semestre ENanglès