Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2014-2015

Màster Universitari en Protecció Integrada de Cultius (IU)

Biologia i control de plagues, malalties i males herbes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Patologia vegetal (3501MO2466)

Principals malalties dels cultius. Agents causants, etiologia, epidemiologia i maneig de les malalties.

OBobligatòria 10 A 2segon semestre CAcatalà

Productes fitosanitaris (3501MO2467)

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Integració en l'agroecosistema

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Programes de protecció integrada de cultius (3501MO2468)

80

OBobligatòria 10 A 2segon semestre NDno definit

Introducció a la metodologia de la recerca científica (3501MO2469)

OPoptativa 10 A 2segon semestre CAcatalà

Mètodes i tècniques en la protecció integrada de cultius

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Biotecnologia vegetal aplicada a la protecció de cultius (3501MO2471)

a

OPoptativa 5 A 2segon semestre CAcatalà

Treball final de màster

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball final de màster (3501MO2475)

NDno definit 20 A 2segon semestre NDno definit