Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2013-2014

Màster Universitari en Protecció Integrada de Cultius (IU)

Biologia i control de plagues, malalties i males herbes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Patologia vegetal (3501MO2466)

OBobligatòria 10 A 2segon semestre NDno definit

Productes fitosanitaris (3501MO2467)

OBobligatòria 5 A 2segon semestre NDno definit

Integració en l'agroecosistema

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Programes de protecció integrada de cultius (3501MO2468)

OBobligatòria 10 A 2segon semestre NDno definit

Introducció a la metodologia de la recerca científica (3501MO2469)

OPoptativa 10 A 2segon semestre NDno definit

Mètodes i tècniques en la protecció integrada de cultius

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Biotecnologia vegetal aplicada a la protecció de cultius (3501MO2471)

OPoptativa 5 A 2segon semestre NDno definit

Treball final de màster

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball final de màster (3501MO2475)

NDno definit 20 A 2segon semestre NDno definit