Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
El mòdul presenta una introducció a l'anàlisi de la informació territorial, tant en format cartogràfic com estadístic. L'objectiu és conèixer de primera mà les funcions que desenvolupa el geògraf/a a través de la utilització dels mapes com a una eina d'ús molt habitual durant la seva vida professional. S’introdueixen conceptes bàsics de cartografia (tipus de mapa, escales, projeccions, coordenades, perfils topogràfics, etc.), també s'aprèn a buscar i ordenar informació geogràfica, a analitzar i interpretar mapes, i s'elabora cartografia que serà molt útil per a la presentació de treballs. Alhora, es donen unes primeres pautes de com dur a terme una anàlisi i una diagnosi ambiental d’un territori, a diferents escales, tot a partir de l’ús de servidors de mapes que hi ha disponibles a la xarxa. També es treballaran principis introductoris d'anàlisi estadística que permetran entendre, elaborar i representar les dades. S'utilitzaran diversos programes informàtics per al tractament estadístic i per a la realització de mapes.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG5- Treballar en equip i desenvolupar els rols propis del treball cooperatiu atenent els valors democràtics, de respecte mutu i de no discriminació
 • CG7- Formular propostes i hipòtesis noves i creatives per impulsar millores i / o resoldre situacions complexes
 • CE21- Dominar les diverses formes d'adquisició i gestió de la informació geogràfica com a instrument d'interpretació territorial i, especialment, dels mapes i de les imatges d'observació de la Terra
 • CE28- Conèixer i utilitzar tècniques professionals pròpies de la Geografia, i dotar d'habilitat per a la inserció laboral i de competències per dur a terme estudis d'especialització

Continguts

1. Principis de la cartografia

          1.1. Mapes. Informació geogràfica i informació cartogràfica

          1.2. Tipus de mapes. Mapes temàtics

          1.3. Com es fan els mapes. Els elements del mapa.

          1.4. Fonts cartogràfiques, aplicacions i citació de mapes

          1.5. Fons cartogràfic de la cartoteca de la Facultat de Lletres

          1.6. El mapa topogràfic. Perfils topogràfics

          1.7. Anàlisi espacial amb l'ús de mapes digitals (servidors de mapes)

          1.8. Evolució històrica de la cartografia

2. Els elements del mapa

          2.1. Mesures dels mapes. L'escala

          2.2. Projeccions cartogràfiques

          2.3. Sistema de coordenades

3. Elaboració de mapes

          3.1. Instamaps. Publicació de mapes temàtics

          3.2. Inkscape. Edició de mapes temàtics

4. Representació i tractament de les dades geogràfiques

          4.1. Les bases de dades

          4.2. Introducció a Excel

          4.3. Cerca i tractament de dades geogràfiques

          4.4. Les enquestes

5. Introducció a la probabilitat

6. Estadística descriptiva univariada

          6.1. Les mesures de centralitat

          6.2. Les mesures de dispersió

7. Estadística descriptiva bivariada

          7.1. Relació entre variables qualitatives

          7.2. Relació entre variables quantitatives

8. L’anàlisi de regressió

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0 5,00 0 5,00
Anàlisi / estudi de casos 16,00 51,00 5,00 72,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 2,00 2,00 2,00 6,00
Exposició dels estudiants 0 6,00 1,00 7,00
Prova d'avaluació 4,00 42,00 0 46,00
Resolució d'exercicis 11,50 53,00 3,00 67,50
Sessió expositiva 2,00 3,00 4,50 9,50
Sessió participativa 1,00 0 0 1,00
Sessió pràctica 40,00 25,00 6,00 71,00
Treball en equip 4,00 11,00 0 15,00
Total 80,50 198,00 21,50 300

Bibliografia

 • Béguin, Michèle (1994 ). La Représentation des données géographiques : statistiqueet cartographie . Paris: Armand Colin. Catàleg
 • Fernández Aguado, Carmen (1993 ). Manual de estadística descriptiva aplicada al sector turístico . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Coward, John (cop. 1990 ). Trabajos prácticos de geografía humana . Torrejón de Ardoz: Akal. Catàleg
 • Raso Nadal, José Mª (1987 ). Estadística básica para ciencias sociales . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Gutiérrez Puebla, Javier (1995 ). Técnicas cuantitativas : estadística básica . Vilassar de Mar: Oikos-tau. Catàleg
 • Muehrcke, Phillip C. (1998 ). Map use : reading, analysis and interpretation (4th. ed.). Madison: JP. Catàleg
 • Robinson, Arthur H. (1987 ). Elementos de cartografía . Barcelona: Omega. Catàleg
 • Alcalá, A. R. Otero, Isabel (cop. 1995 ). Diccionario de cartografía : topografía, fotogrametría, teledetección, GPS, GIS, MDT . Madrid: Ciencias Sociales. Catàleg
 • Slocum, Terry A. (cop. 2005 ). Thematic cartography and geographic visualization (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall. Catàleg
 • Toledo Muñoz, María Isabel (DL 1992 ). Estadística . Madrid: Alhambra Longman. Catàleg
 • Peña, Daniel (cop. 1997 ). Introducción a la estadística para las ciencias sociales . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Alegre, Pau (2010). El mapa com a llenguatge geogràfic. Recull de reflexions contemporànies (s. XX). Barcelona - Madrid: Institut d'Estudis Catalans - Instituto Geográfico Nacional. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Pràctica 1. El nostre dia a dia amb els mapes, i la cartografia a la premsa. Tipus de mapes
Recopilació d'informació i presentació oral de resultats
4 No
Pràctica 2. Observació de la informació geogràfica i cartogràfica, i mapes temàtics Bona intepretació de la informació 3,5 No
Pràctica 3. Identificació d'elements del territori sobre els mapes Realitzar els exercicis correctament 5
Pràctica 4. La descoberta d'un emplaçament òptim. Joc de pistes territorials. On és?
Bon planetajement i correcta edició d'un joc de pistes per trobar emplaçaments òptims 5 No
Pràctica 5. Mesures dels mapes. Càlculs i canvis d'escala
Realitzar correctament els exercicis 5 No
Pràctica 6. Projeccions cartogràfiques i sistema de coordenades
Realitzar correctament els exercicis 5 No
Pràctica 7. Elaborar mapes temàtics amb Inkscape i publicar mapes amb Instamaps Resoldre correctament els exercicis i interpretació dels resultats 7,5
Examen teòric Assolir una nota superior a 4 per poder fer mitjana en la nota final de l'assignatura 10
Prova pràctica Assolir una nota superior a 4 per poder fer mitjana en la nota final de l'assignatura 5
Pràctica EST-1. Enquesta sobre canvi climàtic
Realitzar correctament la pràctica 5 No
Pràctica EST-2. Anàlisi i tractament de variables socio-demogràfiques de l'enquesta sobre canvi climàtic Realitzar correctament la pràctica 12,5 No
Pràctica EST-3. Anàlisis estadístiques bivariades amb les variables de l'enquesta sobre canvi climàtic
Realitzar correctament la pràctica 12,5 No
Examen parcial estadística Assolir una nota superior a 4 per poder fer mitjana en la nota final de l'assignatura 20

Qualificació

Aquesta assignatura especialment pràctica serà avaluada en la seva major part amb les diverses pràctiques (61 %), tot i que caldrà treure més d'un 4 en els quatre exàmens parcials que s'aniran fent al llarg del curs (que sumen el 39 % restant). En cas de tenir un 4 o menys en els exàmens parcials s'hauran de tornar a realitzar en segona convocatòria.


El nombre de pràctiques previstes (i la seva puntuació) pot ser modificat segons l'evolució del curs.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat:
- l'estudiant que no assisteixi als exàmens parcials d'avaluació.
- l'estudiant que no presenti algunes de les pràctiques programades.
- l'estudiant que en un moment determinat deixi d'assistir a les classes i altres activitats del mòdul.

Avaluació única:
Els estudiants que demanin acollir-se a l'avaluació única hauran de realitzar dos exàmens parcials, un examen de la part de cartografia i un examen de la part d'estadística d'ATIG.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es duran a terme preferentment per la via telemàtica, però si és convenient es podrà fer alguna sessió de tutoria de manera presencial.

Les tutories seran individuals i, si convé, es podran fer tutories de grup per tal de tractar aspectes que siguin d'interès pel conjunt dels alumnes de la classe.

Es concertarà entre l'alumne i el professor l'hora de connexió per fer la tutoria telemàtica.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Sempre es pot urilitzar el correu electrònic per posar-se en contacte amb el professorat.

La consulta del material de docència, l'encàrrec de les diferents tasques a fer, el lliurament de les pràctiques, i la comunicació de les avaluacions es farà a partir de la plataforma Moodle.

Observacions

Es tracta d'una assignatura molt pràctica. Les sessions que siguin de modalitat presencial es desenvoluparan tant a la cartoteca com a l'aula d'informàtica. Els alumnes seran oportunament informats el primer dia de curs del lloc on es farà cadascuna de les classes.

S'utilitzarà diferent programari com Instamaps, Google my Maps, Excel i SPSS

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas que s’hagués de passar a un 100% de docència virtual, cada sessió es farà amb la presència virtual del professor i dels alumnes, i serviran per anar avançant amb el contingut programat, ja sigui de la part teòrica com de la part pràctica.

En alguns casos, prèviament, s'hauran elaborat i es posaran a disposició dels alumnes vídeos de 10 a 20 minuts de durada. El contingut d'aquests vídeos correspon al contingut pràctic i teòric de les sessions ordinàries. En aquestes càpsules formatives es grava l'escriptori del professor on es mostra una presentació (contingut teòric) i una mostra de l'aplicació del que s'està explicant. En aquest cas, les classes virtuals giraran entorn d'allò que expliquen aquests vídeos i serviran per resoldre dubtes i per ampliar alguns conceptes o per introduir altres aplicacions.

Modificació de l'avaluació:
Els tipus de pràctiques, el contingut dels treballs a presentar i els criteris d'avaluació seran els mateixos per a qualsevol dels escenaris docents que es puguin donar.

En algun cas el desenvolupament de les pràctiques requeriran una sortida de camp. Les possibilitats de fer aquests estudis de camp dependran del nivell de restricció dels possibles confinaments. Per a aquest tipus de pràctica s'adequarà el plantejament del treballs a les circumstàncies del moment.

L'examen teòric i la prova pràctica es realitzaran de manera on-line si les condicions no permeten fer-ho de manera presencial.

Tutoria i comunicació:
Mentre duri l'aturada de l'activitat acadèmica presencial, tot el servei de tutoria serà on-line a partir de plataformes virtuals. A través del correu electrònic es concretaran les hores de connexió.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.