Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Materials compostos en construcció. Propietats, durabilitat, normes i codis. Armat d'elements amb materials compostos. Reforços amb materials compostos. Disseny en estat límit últim. Disseny en servei. Estudi de casos.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CRISTINA BARRIS PEÑA  / LLUIS TORRES LLINAS
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

  • CB01 Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
  • CE02 Desenvolupar metodologies d'anàlisi, disseny i construcció d'elements estructurals emprant nous plantejaments i tecnologies.

Continguts

1. Composite materials in construction

2. Properties, durability, design codes and standards

3. Reinforcement with composite materials

4. Strengthening with composite materials

5. Ultimate limit state design

6. Serviceability limit state design

7. Case studies

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 14 25 39
Classes expositives 12 10 22
Resolució d'exercicis 4 10 14
Total 30 45 75

Bibliografia

  • Bank, L. (2006). Composites for Construction. Structural Design with FRP Materials. John Wiley & Sons, Inc..
  • GangaRao, HVS (2007). Reinforced concrete design with FRP composites. CRC Press, Taylor & Francis Group.
  • Pellegrino C, Sena-Cruz J (2016). Design procedures for the use of composites in strengthening of RC structures. Springer.
  • ACI 440.1R-15 (2015). Guide for the design and construction of structural concrete reinforced with FRP. American Concrete Institute.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Practical exercices Description of the solution, discussion of the results and conclusions report. 40
Case studies Description of the solution, discussion of the results and conclusions report. 60

Qualificació

FM = Final Mark
PE = Practical exercises
CS = Case studies

FM= 0.4*PE + 0.6*CS

For a given category (i.e. PE, or CS), the student will have to present individual reports covering all the contents of the course.
The mark for each category is the mean of the marks of the individual reports.

To pass the course, an overall minimum mark of 5 is needed, and a minimum of 4.0 for each category (PE and CS).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Those students that do not hang in the reports for each category in the established delivery time will take a No Show (NP) mark.

Assignatures recomanades

  • Anàlisi estructural avançat
  • El mètode dels elements finits en la mecànica d'estructures