Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Aquesta assignatura té com a objectiu oferir un coneixement pràctic i construir la base per a majors coneixements en l'àmbit de la Organització d'Empreses. Els continguts es centren especialment en l'estudi del concepte d'empresa i el seu entorn. També s'estudien els subsistemes d'administració, financer, comercial i d'operacions.
Crèdits:
5

Grups

Grup CF

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Continguts

1. L'Empresa i l'Entorn

          1.1. Organitzacions, entorn, mercat i estratègia

          1.2. Concepte d'organització

          1.3. Entorn (genèric i específic). Les cinc Forces Competitives

          1.4. Anàlisi Interna

          1.5. Concepte i tipus d'estratègia

2. Tipologies d'empresa

3. Informació comptable a l'empresa

          3.1. Introducció a la comptabilitat

          3.2. Els principis comptables

4. El balanç de Situació

          4.1. Concepte de Patrimoni

          4.2. Què reflecteix el balanç des d'un punt de vista financer?

          4.3. Principals característiques d'un balanç

          4.4. Ordenació i classificació d'un balanç de situació

          4.5. Criteris de valoració d'actius

5. L'Amortització

          5.1. Concepte

          5.2. Mètodes de càlcul

          5.3. El Quadre d'amortització

6. El Resultat de l'empresa

          6.1. Concepte d'ingrés i despesa

          6.2. Tipus

          6.3. Ordenació del compte de resultats

          6.4. Càlcul del resultat

7. Anàlisi d'estats comptables

          7.1. Càlcul de percentatges i representació gràfica

          7.2. Anàlisi del fons de maniobra

          7.3. Ratios

8. Costos

          8.1. Objectiu

          8.2. Classes de costos i les seves relacions

          8.3. Full costing

          8.4. Direct Costing

          8.5. Punt Mort o Punt d'Equilibri

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 13 70 83
Resolució d'exercicis 12 30 42
Total 25 100 125

Bibliografia

  • Ganaza Vargas, Juan Domingo González Domínguez, Francisco José (cop. 2008 ). Principios y fundamentos de gestión de empresas (2ª ed.). Madrid: Pirámide. Catàleg
  • Claver Cortés, Enrique (1998 ). Manual de administración de empresas (4a ed). Madrid: Civitas. Catàleg
  • Trigueros Pina, José Antonio (cop. 2009 ). Fundamentos y práctica de contabilidad (3ª ed.). Madrid: Pirámide. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis pràctics d'avaluació continuada El lliurament dels exercicis servirà de base a l'avaluació a partir dels criteris establerts pel professor en cada cas 10
Pla d'empresa Segons criteris establerts pel professor a l'inici de la prova 90

Qualificació

La nota final de l'assignatura (NFA) es forma a partir de les següents notes:

NFA = Pla d'empresa (90%) + Nota Avaluació Continuada (AC)(10%)

Proves d’avaluació continuada (PAC):
Les PAC no són recuperables.
Les PAC es realitzaran en l'horari establert. No presentar-se a una PAC serà qualificat amb una nota de 0 punts, d’aquella PAC. La nota de les PAC serà la mitjana ponderada dels diferents exercicis d'AC proposats.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L’alumne que no presenti el Pla d'empresa en el termini establert es qualificarà com a No Presentat.