Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L'assignatura té per objecte l'anàlisi de la prova per experts i la seva incidència en la formació del criteri judicial. Les principals diferències entre la prova presentada per les parts i la prova pericial proposada pels jutges. L'experiència de la prova pericial als Estats Units. En particular, es prestarà especial atenció als problemes que planteja la prova pericial en determinats camps del dret de de la responsabilitat civil, com són els danys ambientals, el rol de la prova pericial en l'acreditació de la negligència mèdica i en el camp de la causalitat
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ ROJAS
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Altres Competències

  • Determinar el alcance del objetivo de la averiguación de la verdad en la fase de admisión de pruebas periciales.
  • Determinar el alcance del objetivo de la averiguación de la verdad en la fase de práctica de las pruebas periciales admitidas.
  • Determinar el alcance del objetivo de la averiguación de la verdad en la fase de valoración de las pruebas periciales admitidas y practicadas.
  • Saber valorar la fiabilidad de las pruebas periciales.
  • Saber cuestionar la fiabilidad de las pruebas periciales.
  • Comprender los problemas del uso del conocimiento experto en el procedimiento.

Continguts

1. La prueba pericial. 1.1. El conocimiento experto; 1.2. La prueba pericial de parte; 1.3. La prueba pericial de confianza de los jueces.

2. La prueba pericial en el derecho estadounidense: 2.1. El caso Frye; 2.2. El caso Daubert; 2.3. La época Post-Daubert.

3. La prueba pericial del daño: 3.1. En casos por daños ambientales.

4. La prueba pericial de la negligencia: 4.1.En casos de negligencia médica.

5. La prueba pericial de la causalidad: 5.1. El uso de sustancias tóxicas.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 21 12 33
Prova d'avaluació 2 40 42
Total 23 52 75

Bibliografia

  • Carmen Vázquez (2015). De la prueba cientíica a la prueba pericial . Barcelona: Marcial Pons.
  • Carmen Vázquez (2013). Estándares de prueba y prueba científica . Barcelona: Marcial Pons.
  • Mauricio Duce (2013). La prueba pericial . Ediciones Didot .
  • Susan Haack (2014). Evidence Matters: Science, Proof and Science in the Law . Cambridge University Press .

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Participación en clase 20
Evaluación 80

Qualificació

La evaluación consistirá en una exposición del estudiante sobre los problemas de la prueba pericial en un caso judicial real (sea de su país de origen o de cualquier otro sistema). El objetivo es, entonces, evaluar la aplicación de lo visto en clase a partir del análisis realizado por el estudiante. Para la nota se tomará en cuenta también el grado de interés que la exposición despierte en el grupo a través de las preguntas que se generen.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El alumno que no realice el examen se le tendrá como no presentado.