Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Pràctiques tutelades en empreses o centres de recerca
Crèdits:
12

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • CB1 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB2 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB3 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats, fent servir com a llengua vehicular l'anglès.
 • CB4 - Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Continguts

1. Applied research project carried out at the R-D labs of one of our industrial partners

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració de treballs 0 12 12
Pràctiques en empreses / institucions 0 180 180
Tutories 8 0 8
Total 8 192 200

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Report of the tasks undertaken in the practices Quality of the results, formal aspects of the report, discussion and analysis of the data obtained. 30
  Tutoring and control of the practices Assessment according to the follow-up report from the tutor of the practices at the company. 70

  Qualificació

  The module will be assessed by a combination of a report of the tasks undertaken in the research labs of the company (30%), evaluated by the academic tutor, and the follow-up evaluation of the tutor of the project on the company (70%)

  Observacions

  Internship in a company is an optional module of the Master (B7 module, 12 ECTS). In-class teaching starts in October and ends by February of the next year. At this point the students can perform a full-time internship in a company for up to 5 months (750hs). In this case, the Master Thesis will be associated to the work carried out in the company. It will be co-tutorized by the responsible person of the company and a member of the IQCC (so it may also be partially carried out in the research labs of the IQCC, too)

  Internship offers from our partners will be posted on the master's website as soon as they are confirmed by the companies. The students must apply to the internship they prefer by using the approapriate form provided in the master's website.
  The companies perform the selection among the applications in the following two weeks.

  The last step is to formalize a cooperation agreement between the University, the Company and the Student, stating the conditions of the internship such as extension, remuneration (if applied) etc.