Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L'aigua com a element patrimonial. La dinàmica hidrològica (aigües supeficials i aigües subterrànies). Elements patrimonials relacionats amb l'aigua: fonts, carst, glaceres, etc. S’analitzarà la tipologia i funcionament dels aqüífers, la seva gestió i protecció. Es posarà especial interès en els aqüífers càrstics, en el seu funcionament i interès patrimonial. Es tractaran altres tipus d’elements hidrogeològics d’interès patrimonial com les fonts, en base a la seva caracterització geològica, origen, qualitat, característiques hidroquímiques i els seus usos (alimentari, medicinal o turístic). Respecte les aigües superficials es tractarà la dinàmica i models dels rius, zones humides i glaceres. Es posarà especial èmfasi en les eines d’estudi i valorització del patrimoni hidrogeològic, inventari, caracterització, tècniques de gabinet i camp pel seu estudi (cartografia temàtica, anàlisis de dades hidroquímiques i hidrològiques, etc.).
Crèdits:
3

Grups

Competències

 • CG2. Obtenir i selccionar de manera adequada les fonts i la informació, que permeti desenvolupar una investigació original i que aporti coneixements nous
 • CG4. Comunicar-se oralment i per escrit utitizant les tècniques que fan més efectius els dicursos orals
 • CG5. Analitzar, avaluar i sintetitzar de manera crítica i creativa idees noves i complexes obtingudes de textos científics
 • CE1. Ser capaç d'identificar i investigar béns, conjunts o escenaris patrimonials d'acord amb els conceptes, metodologies, tècniques i eines pròpies de la disciplina
 • CE9. Desenvolupar projectes d'interpretació, difusió i comunicació del patrimoni a partir de la relació entre les tendències expositives i / o museogràfiques, les exigències de conservació, el domini dels continguts i el coneixement dels públics
 • CE10. Ser capaç de dissenyar material didàctic i itineraris educatius del patrimoni adaptats a la diversitat de públics i als diversos objectius socials

Continguts

1. Bloc 0-L'aigua com a patrimoni. La importància de l'aigua en el patrimoni natural i en el patrimoni cultural. El Patrimoni hidrogeològic: estudi i valorització. Introducció a la dinàmica hidrogeològica: les aigües superficials i subterrànies

2. Bloc 1-Les aigües superficials

3. B1-Tema 1-Els rius com a patrimoni hidrogeològic. La dinàmica i modelat dels rius, aspectes a tenir en compte per a la seva valorització patrimonial. Els processos fluvio-torrencials. Tipologia de rius. Formes característiques i punts d'interès. Exemples.

4. B1-Tema 2-Els aiguamolls, zones humides i estanys. L'origen de les seves aigües, la seva dinàmica, el seu funcionament i implicacions en la conservació dels ecosistemes associats.

5. B1-Tema 3-Les glaceres. Processos i formes glacials. Tipus de glaceres, formes d'erosió i sedimentació. Aspectes d'interès patrimonial.

6. Bloc 2-Les aigües subterrànies

7. B2-Tema 1-Els aqüífers. Tipologia i funcionament. Els aqüífers a Catalunya, la seva gestió i protecció.

8. B2-Tema 2- Els aqüífers kàrstics com a patrimoni hidrogeològic. Sistemes endokàstics (coves). Les zones de recàrrega i descàrrega. El seu funcionament hidrogeològic i aspectes d'interès patrimonial.

9. B2-Tema 3-Les fonts com a patrimoni natural. Tipus de fonts i la seva caracterització. Classificació de les fonts en funció de: la magnitud del seu cabal i uniformitat, el seu origen geològic i/o geomorfològic.

10. B2-Tema 4-La qualitat de l'aigua de les fonts. Classificació de les fonts en funció de les seves característiques hidroquímiques i temperatura: les aigües termals, les aigües carbòniques, sulfuroses, etc.

11. B2-Tema 5-Els usos de les aigües minerals. Definició d'aigües minerals. La seva especificitat pel que respecta a la seva gestió i legislació. El seu ús: alimentari (envasadores), medicinal (balnearis) i turístic (spa). Exemples a Catalunya.

12. Bloc 3-Eines per a l'estudi i valorització del patrimoni hidrogeològic. Inventari, caracterització i tècniques de gabinet i de camp per al seu estudi (cartografia, piezometries, hidroquimisme, etc.)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 20 20
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 25 25 50
Sortida de camp 5 10 15
Total 30 55 85

Bibliografia

 • Carcavilla Urquí, Luis (2007). Patrimonio geológico y geodiversidad : investigación, conservación, gestión(...). Madrid: Instituto Geológico y Minero de España.
 • Carter, James (2001). A sense of place: an interpretative planning handbook. Inverness (England): Scottish Natural Heritage, Scottish Enterprise, Higlands and Islands Enterprise.
 • Durán, J.J., (2006). Islas de Agua. Patrimonio geológico e hidrogeológico de las Islas Baleares. Madrid: Ministerio de Economía y Competitividad, Instituto Geológico y Minero de España.
 • Ham, Sam H. (2015). Interpretación: para marcar la diferencia intencionadamente. A Coruña: Asociación para la interpretación del Patrimonio.
 • Mateos, R.M., González, C. (2009). Els camins de l'aigua de les Illes Balears. Madrid: Ministerio de Economía y Competitividad, Instituto Geológico y Minero de España.
 • Morales, R. (2014). Patrimonio hidrogeológico en la provincia de Alicante. Alicante: Ministerio de Economía y Competitividad, Instituto Geológico y Minero de España.
 • Morales, R., Rodríguez, L. (2015). Rutas Azules por el Patrimonio Hidrogeológico de Alicante. Alicante: Instituto Geológico y Minero de España, Diputación de Alicante.
 • Tilden, Freeman (2015). La interpretación de nuestro patrimonio (2a ed.). A Coruña: Asociación para la interpretación del Patrimonio.
 • Vegas, J., Salazar, A., Díaz-Martínez, E., Marchán, C. (2013). Patrimonio geológico, un recurso para el desarrollo. Madrid: Instituto Geológico y Minero de España.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes participatives S'avaluarà a través d'informes i/o exàmens 70
Classe pràctica S'avaluarà a través d'un informe 30

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà a través dels informes i treballs presentats (i en cas que sigui necessari a través d'un examen). Per tal de superar l'assignatura cal obtenir una nota mitjana igual o superior a 5 de les activitats d'avaluació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No realitzar les activitats d'avaluació es considerarà com a "No presentat".

Assignatures recomanades

 • Paisatges culturals
 • Patrimoni (natural i cultural). Bases ideològiques