Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Principals figures i institucions del sector del patrimoni que és susceptible d'entrar en la compravenda i en transaccions econòmiques: col·leccionistes i col·leccionisme, antiquaris i antiguitats, empreses de subhastes, galeries d'art, fires i les seves especialitats, etc. També es proposaran continguts que introduiran a conceptes importants en la formació d'un conservador o expert en art, sobre taxació, peritació, mecenatge, etc. El curs es farà amb ponències d'experts convidats que parlaran des de la seva perspectiva professional.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FRANCESC MIRALPEIX VILAMALA
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (10%), Anglès (10%), Francès (10%), Italià (10%)

Competències

 • CG5. Analitzar, avaluar i sintetitzar de manera crítica i creativa idees noves i complexes obtingudes de textos científics
 • CG6. Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CB9. Saber comunicar les conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sostenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CE1. Ser capaç d'identificar i investigar béns, conjunts o escenaris patrimonials d'acord amb els conceptes, metodologies, tècniques i eines pròpies de la disciplina
 • CE7. Ser capaç de dissenyar projectes de gestió del patrimoni en qualsevol dels seus àmbits, d'acord a una noció integral dels mateixos
 • CE8. Tenir l'habilitat d'aplicar tècniques de recollida i anàlisi d'informació per a l'elaboració d'inventaris, catàlegs i informes cientificotècnics de nivell avançat
 • CE12. Ser capaç d'elaborar una planificació econòmica adequada del patrimoni i dels seus usos sobre els principis de sostenibilitat i de valor social

Altres Competències

 • Analitzar el valor d'un bé cultural tenint en compte els ítems dels preus de mercat
 • Assolir una visió elaborada i crítica del valor cultual i econòmic del bé
 • Saber distingir les actuacions dels diferents agents que intervenen en en la valoració de l'art i del bé cultural.
 • Reconèixer les eines i els instruments de valoració que intervenen en el mercat artístic.
 • Avaluar tècniques i mètodes d'expertització artística i valoració de béns culturals
 • Buscar, seleccionar i gestionar informació que permeti a l'estudiant adquirir eines per a emetre judicis crítics sobre el valor de l'art i del bé cultural

Continguts

1. El mercat de l'art en la societat moderna i contemporània. De les acadèmies als mercats virtuals

2. Els actors:l'artista, el col·leccionista, el crític d'art, l'expert, el conservador, el públic.

3. Els intermediaris:marxants, galeristes, antiquaris, fires d'art, subhastes, Internet.

4. L'art i el bé cultural en venda: bases de dades, espais web, vells i nous instruments.

5. El paper de la societat i de les institucions. Museus, fundacions, administracions, particulars.

6. Còpies, imitacions i falsificacions en el valor de l'art i de l'objecte

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 2 4
Cerca d'informació 12 14 26
Classes expositives 7 0 7
Classes participatives 6 3 9
Debat 2 1 3
Lectura / comentari de textos 2 9 11
Simulacions 2 10 12
Tutories 1 2 3
Total 34 41 75

Bibliografia

 • Bassegoda i Hugas, Bonaventura (2014 ). Mercat de l'art, col·leccionisme i museus : estudis sobre el patrimoni artístic a Catalunya als segles XIX i XX . Bellaterra [etc.]: Universitat Autònoma de Barcelona [etc.]. Catàleg
 • Bassegoda i Hugas, Bonaventura (DL 2015 ). Antics i nous col·leccionistes : materials per a la història del patrimoni artístic de Catalunya . Bellaterra [etc.]: Universitat Autònoma de Barcelona Servei de Publicacions [etc.]. Catàleg
 • Antiquaris, experts, col·leccionistes i museus : el comerç, l'estudi i la salvaguarda de l'art a la Catalunya del segle xx (2013 ). Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Servei dePublicacions [etc.]. Catàleg
 • Briat, Martine Freedberg, Judith A. (1996 ). Legal aspects of international trade in art = Les aspectsjuridiques du commerce international de l'art . Paris [etc.]: ICC [etc.]. Catàleg
 • Nogués, Romualdo (cop.2006 ). Ropavejeros, anticuarios y coleccionistas (Ed. facsímil). Valladolid: Maxtor. Catàleg
 • Pérez Mulet, Fernando (DL 2011 ). La Dispersión de objetos de arte fuera de España en los siglos XIX y XX . Cádiz: Universidad de Cádiz. Catàleg
 • Antigüedad del Castillo-Olivares, María Dolores, 1949- Alzaga Ruiz, Amaya (2011 ). Colecciones, expolio, museos y mercado artístico en Españaen los siglos XVIII y XIX . Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces. Catàleg
 • Miegroet, Hans J. Van (2006 ). Mapping markets for paintings in Europe : 1450-1750 . Turnhout: Brepols. Catàleg
 • Núñez, Clara Eugenia (1998 ). Markets for art, 1400-1800 = Les Marchés de l'art, 1400-1800 = Mercados de arte, 1400-1800 . Sevilla: Universidad de Sevilla. Catàleg
 • Capitelli, Giovanna (cop. 2012 ). Roma fuori di Roma : l'esportazione dell'arte moderna da Pio VI all'Unità, 1775-1870 . Roma: Campisano. Catàleg
 • Michel, Patrick (2007 ). Le Commerce du tableau à Paris dans la seconde moitié du XVIIIe siècle : acteurs et pratiques . Villeneuve d'Ascq: Presses Universitaires du Septentrion. Catàleg
 • Ángeles, Álvaro de los (cop. 2010 ). El Arte en cuestión . Valencia: Sala Parpalló. Diputación de Valencia. Catàleg
 • Montero, Isabel (cop. 2003 ). Estrategias de distribución comercial en el mercado del arte . [Tenerife]: Servicio de Publicaciones de la Caja Generalde Ahorros de Canarias. Catàleg
 • Moulin, Raymonde (2009 ). Le Marché de l'art : mondialisation et nouvelles technologies (Éd. rev.). Paris: Flammarion. Catàleg
 • Colbert, François (2000 ). Marketing delle arti e della cultura . [Milano]: Etas. Catàleg
 • O'Reilly, Daragh Kerrigan, Finola (2010 ). Marketing the arts : a fresh approach . New York: Routledge. Catàleg
 • Moulin, Raymonde (2012 ). El mercado del arte. Buenos Aires: La Marca. Catàleg
 • Carr, Eugene (2011 ). Rompiendo la quinta pared : marketing para las artes en la era digital . Madrid: Ediciones y Publicaciones Autor. Catàleg
 • Thornton, Sarah (2010 ). Siete días en el mundo del arte . Barcelona: Edhasa. Catàleg
 • Peñuelas i Reixach, Lluís (2005 ). Valor de mercado y obras de arte : análisis fiscal e interdisciplinario . Madrid [etc.]: Marcial Pons. Catàleg
 • Ramon, Artur (cop. 2012 ). Nada es bello sin el azar : quince episodios sobre pintura . Barcelona: Elba. Catàleg
 • Juan Antonio Ramírez (1994). Ecosistema y explosión de las artes. Anagrama.
 • Jaume Vidal Oliveras (2012). Galerisme a Barcelona 1877-2012. Descubrir, defensar, difondre l'art. Barcelona: Ajuntament de Barcelona/Art Barcelona.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Seguiment de classe presencial Assistència a les classes expositives del coordinador de l'assignatura 10
Debat i intercanvi d'impressions amb diferents ponents convidats Es valorarà l'assistència a les sessions programades. 30
Exercici pràctic d'expertització d'un bé El professor proposarà un exercici consistent en valorar un bé cultural, que l'alumne haurà de resoldre amb tots els instruments apresos al llarg de l'assignatura 60

Qualificació

Atesa l'especificitat de l'assignatura, concebuda com un pràcticum amb experts,és important la participació i implicació de l'alumnat. Per això, es tindrà en compte l'assistència a les sessions programades.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà NO PRESENTAT si l'alumne no realitza les activitats d'avaluació proposades.

Observacions

En iniciar-se l'assignatura, s'anirà comunicant la participació dels experts escollits per a cadascun dels temes del temari.

Assignatures recomanades

 • Història del patrimoni i patrimoni de la història
 • Institucions del Patrimoni
 • Legislació. Instruments normatius del Patrimoni Cultural i Natural. Institucions.
 • Museografía i exposicions
 • Paisatges culturals
 • Patrimoni Cultural: debats i perspectives crítiques
 • Salvaguarda i destrucció (de l'antiguitat als nostres dies)