Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Introducció a la naturalesa dels museus i bases teòriques, missió i codi deontològic. S'analitzarà l'evolució històrica per a reflexionar sobre el seu caràcter complex i mutable, atesa l'estreta relació amb la societat, els canvis culturals o els contextes polítics i econòmics i sobre els nous rols que els estem assignant. Es presentaran també els grans museus de referència.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
GEMMA DOMENECH CASADEVALL
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG2. Obtenir i selccionar de manera adequada les fonts i la informació, que permeti desenvolupar una investigació original i que aporti coneixements nous
 • CG5. Analitzar, avaluar i sintetitzar de manera crítica i creativa idees noves i complexes obtingudes de textos científics
 • CB9. Saber comunicar les conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sostenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CE2. Tenir l'habilitat de proposar i argumentar críticament idees originals i innovadores en relació amb la conceptualització i la gestió del patrimoni
 • CE3. Tenir la capacitat d'interpretar el patrimoni com un producte històric, social, econòmic i cultural i d'explicar els canvis produïts en ell des de la seva gènesi fins a l'actualitat
 • CE4. Ser capaç de desenvolupar actuacions professionals i investigadores de sensibilització sobre la naturalesa del patrimoni com a bé col·lectiu i la gestió sostenible del mateix
 • CE11. Tenir l'habilitat d'actuar professionalment en el marc institucional del patrimoni, d'àmbit local, estatal i internacional, a partir del coneixement de les competències de les institucions, de les subvencions i projectes impulsats per les mateixes

Continguts

1. Una antiga i bella història

2. L'evolució del concepte de "Museu" i la seva expansió

3. El fons com ADN

4. La "Nova Museologia"

5. Notes de crítica museològica

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6 55 61
Classes expositives 18 0 18
Total 24 55 79

Bibliografia

 • Luis Alonso Fernández (2001). Museología y museografia. Barcelona: Ed. Del Serbal.
 • Francisca Hernández Hernández (1994). Manual de Museologia. Madrid: Síntesis.
 • Aurora León (1996). : El museo: teoria, praxis y utopia. Madrid: Cátedra.
 • Joan Santacana Mestre i Francesc Xavier Hernández Cardona (2006). Museología crítica. Gijón: Trea.
 • Francisco Javier Zubiaur Carreño (2004). Curso de museologia. Gijón: Trea.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució d'exercis Capacitat de gestionar les experiències, els conceptes i les teories del temari desplegat, de manera rigurosa, original i crítica 100

Qualificació

Capacitat de gestionar els conceptes i les teories del temari desplegat, de manera rigurosa, original i crítica