Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
S'analitzen les accions de difusió i comunicació que duen a terme les institucions culturals encarregades de l'estudi i conservació del patrimoni: l'acció cultural i l'educació, les exposicions temporals, les publicacions, i totes aquelles activitats destinades a difondre el patrimoni. Les accions de comunicació, Internet, mitjans escrits i visuals, publicitat en tots els suports, constitueixen els vehicles de difusió. Es difon el bé patrimonial en base a tres conceptes: el seu significat científic, el significat cultural i com a projecte cultural.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FIDEL MANUEL DEL CASTILLO DIAZ  / JOAQUIM NADAL FARRERAS
Idioma de les classes:

Competències

 • CG2. Obtenir i selccionar de manera adequada les fonts i la informació, que permeti desenvolupar una investigació original i que aporti coneixements nous
 • CG3. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació especialitzades per als objectes de divulgació i investigació
 • CG4. Comunicar-se oralment i per escrit utitizant les tècniques que fan més efectius els dicursos orals
 • CB9. Saber comunicar les conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sostenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CE2. Tenir l'habilitat de proposar i argumentar críticament idees originals i innovadores en relació amb la conceptualització i la gestió del patrimoni
 • CE3. Tenir la capacitat d'interpretar el patrimoni com un producte històric, social, econòmic i cultural i d'explicar els canvis produïts en ell des de la seva gènesi fins a l'actualitat
 • CE9. Desenvolupar projectes d'interpretació, difusió i comunicació del patrimoni a partir de la relació entre les tendències expositives i / o museogràfiques, les exigències de conservació, el domini dels continguts i el coneixement dels públics

Altres Competències

 • Coneixement dels mitjans esc rits
 • Coneixement dels mitjans audiovisuals
 • Coneixement de les xarxes socials vinculades al patrimoni
 • Idiomes

Continguts

1. La formació del patrimoni.

2. El patrimoni heretat i el patrimoni adquirit

3. Difusió del patrimoni

4. Divulgació del patrimoni

5. Comunicació del patrimoni

6. El patrimoni i els mitjans de comunicació

7. El patrimoni en els mitjans de comunicació escrits

8. El patrimoni en els mitjans de comunicació audiovisuals

9. El patrimoni a les xarxes socials

10. Les aplicacions per a interactuar amb el patrimoni.

11. Les bases de dades per a la difusió i comunicació del patrimoni.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 0 0
Debat 0 0 0
Elaboració de treballs 0 0 0
Exposició dels estudiants 0 0 0
Total 0 0 0

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

  Qualificació

  Assignatura eminentment pràctica, els estudis de cas, la presentació de temes a classe, la discussió i seguiment de les exposicions, els instruments de recerca al voltant dels públics i de la difusió esdevenen el marc per a una avaluació continuada al llarg de les sessions de classe

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  El no presentat és l'equivalent a l'alumne que no ha assistit a cap classe i no ha participat de les discussions col.lectives.

  Observacions

  Els casos explicats, les visites, els llibres comentats, les referències a museus concrets de Catalunya, Espanya, Europa i el món són els camins per deduir la problemàtica actual de la transferència de coneixement i la cvessant didàctica dels Museus i els equipaments culturals.