Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Es parteix d'una concepció cultural del paisatge que entén el territori com a una construcció geohistòrica, i el paisatge com a una construcció social. Es per això que l'assignatura dóna una gran rellevància a conceptes com els de memòria, identitat, arquetips paisatgístics o percepció sensorial del paisatge. El curs mostra també com i perquè en els darrers anys el paisatge ha entrat a formar part de les polítiques públiques, en especial les de caràcter territorial i patrimonial.
Crèdits:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOAN NOGUE I FONT  / JOAQUIM MARIA PUIGVERT SOLA
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (10%), Francès (10%)

Competències

 • CG2. Obtenir i selccionar de manera adequada les fonts i la informació, que permeti desenvolupar una investigació original i que aporti coneixements nous
 • CG4. Comunicar-se oralment i per escrit utitizant les tècniques que fan més efectius els dicursos orals
 • CG5. Analitzar, avaluar i sintetitzar de manera crítica i creativa idees noves i complexes obtingudes de textos científics
 • CE1. Ser capaç d'identificar i investigar béns, conjunts o escenaris patrimonials d'acord amb els conceptes, metodologies, tècniques i eines pròpies de la disciplina
 • CE3. Tenir la capacitat d'interpretar el patrimoni com un producte històric, social, econòmic i cultural i d'explicar els canvis produïts en ell des de la seva gènesi fins a l'actualitat
 • CE6. Tenir domini avançat dels conceptes i mètodes, de les estratègies crítiques i analítiques i dels recursos tecnològics propis de la disciplina

Continguts

1. Introducció: el concepte de paisatge. Paisatge o paisatge cultural?

2. Més enllà de la vista. Patrimoni i aprehensió polisensorial del paisatge

3. La creació dels arquetips paisatgístics. El paisatge com a construcció social

4. Paisatge, patrimoni i identitat territorial

5. Reptes en la intervenció del paisatge. Del Conveni Europeu del Paisatge a les polítiques de paisatge a Catalunya

6. L'anàlisi històrica del paisatge a través del "mètode regressiu"

7. Les societats urbanes i el "descobriment" dels paisatges marítims i muntanyencs

8. Els parcs nacionals i les identitats nacionals

9. Estudi de cas I: el projecte de Parc Nacional del Montseny de la Mancomunitat de Catalunya

10. Estudi de cas II: La contribució dels enginyers i els arquitectes en la construcció social del paisatge de Vall de Núria

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8 0 8
Classes participatives 24 48 72
Sortida de camp 12 12 24
Total 44 60 104

Bibliografia

 • Roger, Alain (2000 ). Breu tractat del paisatge . Barcelona: La Campana. Catàleg
 • Casado de Otaola, Santos (2010 ). Naturaleza patria : ciencia y sentimiento de la naturaleza en la España del regeneracionismo . Madrid: Fundación Jorge Juan [etc.]. Catàleg
 • Gómez Mendoza, Josefina (1992 ). Ciencia y política de los montes españoles : 1848-1936 . Madrid: Icona. Catàleg
 • Martínez de Pisón, Eduardo Ortega Cantero, Nicolás (2007 ). La Conservación del paisaje en los parques nacionales . Madrid: Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid :Fundación Duques de Soria. Catàleg
 • Casado de Otaola, Santos (DL 1997 ). Los Primeros pasos de la ecología en España . Madrid: Amigos de la Residencia de Estudiantes :Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Centro de Publicaciones. Catàleg
 • Glacken, Clarence J (1996 ). Huellas en la playa de Rodas : naturaleza y cultura en elpensamiento occidental desde la antigüedad hasta finales del siglo XVIII . Barcelona: Ediciones del Serbal. Catàleg
 • Martínez de Pisón, Eduardo (1998). El concepto de paisaje como instrumento de conocimiento ambiental. Dins Martínez de Pisón, E. (Ed.), Paisaje y Medio Ambiente (, p. 9-28). Universidad de Valladolid. Fundación Duques de Soria.
 • Puigvert i Solà, Joaquim M (2008). Josep Danés i Torras. Noucentisme i regionalisme arquitectònics. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 • JACKSON, John Brinkerhoff (2010). Decubriendo el paisaje autónomo. Madrid: Biblioteca Nueva.
 • Maderuelo, Javier (ed) (2010). Paisaje y Patrimonio. Madrid: Albada Editores.
 • Nogué, Joan (2008). El paisaje en la cultura contemporánea. Madrid: Biblioteca Nueva.
 • Nogué, Joan (2009). Ordenació i gestió del paisatge a Europa. Olot: Observatori del Paisatge de Catalunya.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Sortida al Montseny 25
Sortida a la vall de Núria 25
Assistència al seminari internacional "Paisatge i imatge: la fotografia" els dies 19 i 20 d'octubre a la ciutat de Girona

Qualificació

L'avaluació estarà basada en l'elaboració de dos treballs (un per cadascun dels professors de l'assignatura). El contingut dels treballs s'ha de relacionar amb el contingut de l'assignatura i s'haurà de pactar amb els professors. El valor del treballs correspondrà al 75% de la nota global i el 25 % restant es basarà en la participació i assistència a l'aula i a les activitats programades.

Observacions

L'assignatura contempla 3 sortides de camp que es faran en divendres. El calendari de sortides s'anunciarà a l'inici de les classes.