Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Bases de dades biològiques. Data mining en biologia molecular i medicina. Programari habitual en biologia molecular i biomedicina.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
SANDRA HERAS MENA  / JORDI VIÑAS DE PUIG
Idioma de les classes:
Català (100%)

Continguts

1. General introduction to bioinformatics

2. Genomic data and data formats

3. Genes and genomes

4. Alignments: Theory and practice

5. Gene prediction and transcription factors recognition

6. Genome scale analysis and next generation sequencing

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10 35 45
Classes participatives 20 10 30
Total 30 45 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Resolució de problemes/Resolución de problemas S'avaluarà tant la resolució dels problemes a l'aula com exercicis que el professor pot proposar per resoldre a casa./Se evaluará tanto la resolución de los problemas en el aula como ejercicios que el profesor puede proponer para resolver en casa. 50
  Treball escrit: Resolució d'un cas / Trabajo escrito: Resolución de un caso S'avalua el treball entregat./Se evalua el trabajo entregado 50

  Qualificació

  La nota de l'assignatura prové a parts iguals de la resolució d'exercicis (a l'aula o a casa, que s'hauran d'entregar) i d'un treball plantejat pel professor, que caldrà entregar al final de l'assignatura./
  La nota de la asignatura proviene a partes iguales de la resolución de ejercicios (en el aula o en casa, que se deberán entregar) y de un trabajo planteado por el profesor, que habrá que entregar al final de la asignatura

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:

  Es considerarà no presentat l'alumne que no presenti cap dels treballs que el professor demani s'han de presentar./Se considerará no presentado el alumno que no presente ninguno de los trabajos que el profesor pida deben presentarse.