Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
• Models i classificació del Trastorn Generalitzat del Desenvolupament (TGD). Síndrome de Rett, Asperger, Trastorn de l’Espectre Austista (TEA) i Trastorn Generalitzat del Desenvolupament no específic. • Actualització de la investigació sobre TGD i la seva repercussió a la intervenció educativa. o Diferències en el procés sensorial en el TEA o Gestió de la conducta en els casos de TGD • Programes d’intervenció a l’aula per alumnes amb TGD en les diferents etapes educatives: educació infantil, primària i secundària. • Programes d’intervenció específics amb persones amb TGD: habilitats socials i de comunicació. Habilitats per a la vida autònoma. • L’orientació vocacional i el suport per a la inclusió laboral. Adaptació de contextos d’aprenentatge i socials. • El paper dels pares en l’educació dels nens i joves amb TGD. La col•laboració amb la família.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIO RAUL MONTERO CAMACHO
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Competències

  • CB1: - Dominar les teories científiques i els avenços metodològics de l'Educació inclusiva i l'atenció a la diversitat per poder formular judicis i prendre decisions fonamentades
  • CE3: - Utilitzar els avenços en investigació educativa i en les diferents disciplines per reflexionar críticament sobre les pràctiques actuals d'atenció a la diversitat i d'educació inclusiva i per prendre decisions sobre aquestes pràctiques en contextos específics
  • CE7: - Analitzar necessitats educatives derivades de la diversitat de capacitats, interessos i motivacions que presenten els alumnes
  • CE8: - Dissenyar accions d'orientació i suport educatiu per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, les seves famílies i el professorat implicat, des d'una perspectiva inclusiva

Continguts

1. Models i classificació del Trastorn Generalitzat del Desenvolupament (TGD). Síndrome de Rett, Asperger, Trastorn de l’Espectre Austista (TEA) i Trastorn Generalitzat del Desenvolupament no específic. • Actualització de la investigació sobre TGD i la seva repercussió a la intervenció educativa. o Diferències en el procés sensorial en el TEA o Gestió de la conducta en els casos de TGD • Programes d’intervenció a l’aula per alumnes amb TGD en les diferents etapes educatives: educació infantil, primària i secundària. • Programes d’intervenció específics amb persones amb TGD: habilitats socials i de comunicació. Habilitats per a la vida autònoma. • L’orientació vocacional i el suport per a la inclusió laboral. Adaptació de contextos d’aprenentatge i socials. • El paper dels pares en l’educació dels nens i joves amb TGD. La col•laboració amb la família.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 22,5 52,5 75
Total 22,5 52,5 75

Bibliografia

  • Jiménez, P (2012). Reflexiones y dudas en torno a los trastornos del espectro autista y su educaci. Educatio Siglo XXI, 1(30), 187-213
  • Hortal, C (2011). Alumnos con trastorno del espectro autista. Graó.
  • Hortal, C (2014). Trastorno del espectro autista. Medici.
  • Frith, U (1995). Autismo. Alianza.
  • Ouss-Ryngaert, L (2008). L'enfant autiste. John Libbey.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Lectura i comentari de textos i exposició oral 40
Cerca d'informació i documentació i treball refleciu individual 60

Qualificació