Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
• Avaluació de les necessitats educatives específiques de nens i joves amb discapacitat intel•lectual en les diferents etapes educatives. • Disseny de suports educatius personalitzats en el context de l’aula de primària i secundària: organització de l’aula i adaptacions curriculars, • Bones pràctiques inclusives en casos de discapacitat. Aportacions de la investigació. o Programes i accions específiques en educació inclusiva amb persones amb discapacitat intel•lectual. Programes d’educació precoç, programes d’estimulació cognitiva. o Disseny d’accions educatives per potenciar l’autodeterminació d’alumnes amb discapacitat intel•lectual en les diferents etapes educatives: la presa de decisions, resolució de problemes i autodefensa. o L’orientació vocacional i el suport a la inclusió sociolaboral com a focus de treball en l’educació secundària. • Escola, família i discapacitat: estratègies d’orientació, intervenció i col•laboració amb les famílies.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ALBERT BAYOT FUERTES
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (20%), Anglès (20%)

Competències

  • CB1: - Dominar les teories científiques i els avenços metodològics de l'Educació inclusiva i l'atenció a la diversitat per poder formular judicis i prendre decisions fonamentades
  • CT2 - Analitzar problemes complexos relacionats amb la inclusió educativa i l'atenció a la diversitat
  • CE3: - Utilitzar els avenços en investigació educativa i en les diferents disciplines per reflexionar críticament sobre les pràctiques actuals d'atenció a la diversitat i d'educació inclusiva i per prendre decisions sobre aquestes pràctiques en contextos específics
  • CE5: - Avaluar programes educatius i proposar objectius i estratègies per desenvolupar pràctiques educatives inclusives de qualitat
  • CE7: - Analitzar necessitats educatives derivades de la diversitat de capacitats, interessos i motivacions que presenten els alumnes
  • CE8: - Dissenyar accions d'orientació i suport educatiu per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, les seves famílies i el professorat implicat, des d'una perspectiva inclusiva

Continguts

1. Avaluació de les necessitats educatives específiques de nens i joves amb discapacitat intel•lectual en les diferents etapes educatives. • Disseny de suports educatius personalitzats en el context de l’aula de primària i secundària: organització de l’aula i adaptacions curriculars, • Bones pràctiques inclusives en casos de discapacitat. Aportacions de la investigació. o Programes i accions específiques en educació inclusiva amb persones amb discapacitat intel•lectual. Programes d’educació precoç, programes d’estimulació cognitiva. o Disseny d’accions educatives per potenciar l’autodeterminació d’alumnes amb discapacitat intel•lectual en les diferents etapes educatives: la presa de decisions, resolució de problemes i autodefensa. o L’orientació vocacional i el suport a la inclusió sociolaboral com a focus de treball en l’educació secundària. • Escola, família i discapacitat: estratègies d’orientació, intervenció i col•laboració amb les famílies.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 22,5 52,5 75
Total 22,5 52,5 75

Bibliografia

  • Verdugo, MA (2003). Análisis de la definición de discapacidad intelectual de la Asociación Americana. Rev Esp Discapac Intelec, (34),
  • Salvador-Carulla, L et al. (2011). Intellectual developmental disorders: towards a new name, definition and framewo. World Psychiatriy,,
  • Ruiz, E (2001). Evaluación de la capacidad intelectual en personas con síndrome de Down. Síndrome de Down,,
  • Fletcher, R et al (2010). Manual de diagnóstico-Discapacidad intelectua. Guía clnica para el diagnóstico d. National Association for the dually Diagnosed NADD Press.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Lecura i comentari de textos i exposició oral 40
Cerca d'informació i documentació i treball reflexiu individual 60

Qualificació

Les dues activitats d'avaluació hauran de ser aprovades per poder superar l'assignatura. La primera es realitzarà en un fòrum de la plataforma Moodle i la segona consistirà en una proposta d'adaptació de material educatiu a una realitat-classe que tingui diversitat d'alumnat i caldrà exposar-la oralment.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat si no es lliura, en la data prevista, alguna de les dues activitats d'avaluació de l'assignatura