Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Reflexionar sobre els aspectes culturals i lingüístics com a factors de diversitat a l’escola i analitzar de manera crítica els models teòrics actuals. Conèixer recursos per planificar i gestionar la diversitat lingüística des d’una perspectiva inclusiva
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CARINA SIQUES JOFRE
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (20%), Anglès (30%)

Competències

 • CB2: - Saber transmetre d'una manera clara i sense ambigüitats, oralment i per escrit, els resultats procedents de la investigació, així com les decisions i propostes d'actuació amb relació a processos d'inclusió educativa, adaptant el registre a audiències expertes i no expertes
 • CT2 - Analitzar problemes complexos relacionats amb la inclusió educativa i l'atenció a la diversitat
 • CT3 - Reflexionar críticament i avaluar les pròpies pràctiques educatives i les d'altres professionals a la llum del compromís ètic amb l'equitat, la interculturalitat i la inclusió educativa
 • CT4 - Treballar en equip i fer aportacions al treball col·lectiu per fomentar l'educació inclusiva
 • CE4: - Dissenyar projectes d'inclusió educativa que prenguin en consideració les dimensions política, institucional, curricular, organitzativa, metodològica i professional implicades en l'atenció a la diversitat
 • CE5: - Avaluar programes educatius i proposar objectius i estratègies per desenvolupar pràctiques educatives inclusives de qualitat

Continguts

1. Societats multilingües i multiculturals. La competència plurilingüe i pluricultural

2. L’educació bilingüe. Programes de manteniment de la llengua familiar i programes d’immersió lingüística. Condicions organitzatives i pràctica educativa.

3. Interdependència lingüística i competència plurilingüe. Usos lingüístics conversacionals i cognitiu acadèmics.

4. Escola inclusiva i heterogeneïtat lingüística. Temps d’estada i adquisició de la segona llengua. Implicacions per a la pràctica educativa.

5. Escola inclusiva i heterogeneïtat lingüística. Temps d’estada i adquisició de la segona llengua. Implicacions per a la pràctica educativa.

6. L’organització escolar i l’educació multilingüe. L’acollida de l’alumnat estranger de nova incorporació. Les aules d’acollida.

7. Ensenyar i aprendre en entorns multilingües.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 5 0 5
Classes participatives 10 0 10
Lectura / comentari de textos 5 15 20
Visionat/audició de documents 5 35 40
Total 25 50 75

Bibliografia

 • Baker, Colin (cop. 2006 ). Foundations of bilingual education and bilingualism (4th ed). Clevedon [etc.]: Multilingual Matters. Catàleg
 • Coelho, Elizabeth (2005 ). Ensenyar i aprendre en escoles multiculturals : una aproximació integrada . Barcelona: I.C.E. Universitat de Barcelona :Horsori. Catàleg
 • Coelho, Elizabeth (cop. 2004 ). Adding English : a guide to teaching in multilingual classrooms . Toronto: Pippin. Catàleg
 • Cummins, Jim (cop. 2000 ). Language, power and pedagogy : bilingual children in the crossfire . Clevedon [etc.]: Multilingual Matters. Catàleg
 • Cummins, Jim, 1949- Schecter, Sandra R. (cop. 2003 ). Multilingual education in practice : using diversity as aresource . Portsmouth, NH: Heinemann. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Realització síntesi individual 80
Exposicions orals 20

Qualificació

És obligatori assistir a un 80% de les sessions
Cal tenir una nota igual o superior a 5 en l'avaluació individual per aprovar l'assignatura

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Manca d'assistència a les sessions
No presentació de la síntesi individual