Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Aquesta assignatura forma part del mòdul 2: Investigació i inclusió educativa. El seu objectiu és que els estudiants aprofundeixin i reflexionin críticament sobre diferents models i enfocaments de la investigació educativa i social que s'han utilitzat i s'utilitzen, a nivell internacional, per dur a terme estudis sobre l'atenció a la diversitat i la inclusió educativa. L'assignatura "investigació inclusiva" presenta un enfocament de la investigació en què les persones amb discapacitat esdevenen promotores, assessores o coinvestigadores en la investigació sobre temes que els afecten.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
GEMMA DIAZ GAROLERA  / JUDIT FULLANA NOELL  / MARIA PALLISERA DIAZ
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (30%), Anglès (20%)

Competències

 • CB1: - Dominar les teories científiques i els avenços metodològics de l'Educació inclusiva i l'atenció a la diversitat per poder formular judicis i prendre decisions fonamentades
 • CT3 - Reflexionar críticament i avaluar les pròpies pràctiques educatives i les d'altres professionals a la llum del compromís ètic amb l'equitat, la interculturalitat i la inclusió educativa
 • CE2: - Desenvolupar projectes de recerca i d'innovació educativa dirigits a la millora de les pràctiques en l'àmbit d'atenció a la diversitat i de la inclusió educativa

Continguts

1. • La investigació sobre la discapacitat: evolució del paper de les persones amb discapacitat a la recerca: d’objecte d’estudi a investigar a subjecte actiu de la recerca. Aportacions i limitacions dels models.

2. • Investigació participativa i col•laborativa per a la millora de la pràctica educativa.

3. • Estratègies i mètodes que faciliten la participació de nens, joves i grups vulnerables, en els processos d’investigació: grups focals, mètodes narratius, mètodes visuals (fotografia, fotoveu, diagrames, etc.).

4. • Orientacions pel disseny i desenvolupament d’investigacions col•laboratives i inclusives: reclutament de participants; constitució del grup de recerca; cohesió del grup, cooperació en el procés d’investigació; difusió de la recerca.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3 40 43
Cerca d'informació 0 7 7
Classes expositives 15 0 15
Lectura / comentari de textos 0 10 10
Total 18 57 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Elaboració de treballs 100

  Qualificació

  Per aprovar l'assignatura cal que l'estudiant lliuri i aprovi l'exercici d'avaluació.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considerarà no presentat si l'estudiant realitza l'activitat d'avaluació prevista.