Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
• Visió crítica de models teòrics i perspectives sobre conceptes clau i la seva evolució històrica: discapacitat, necessitats educatives especials inclusió. • Aportacions dels organismes internacionals (UNESCO, Agència Europea per al Desenvolupament de l’Educació Especial, OCDE, Nacions Unides) Al desenvolupament dels processos d’inclusió. • La inclusió educativa des de la perspectiva dels drets de les persones amb discapacitat. Implicacions per a les practiques educatives. • Reptes i dilemes en els suports a les trajectòries escolars/educatives. • Inclusió educativa i qualitat de vida. Propostes i estratègies per a la seva anàlisi i avaluació. • Ètica i educació inclusiva: plantejaments ètics per a una educació centrada en la persona des dels centres, des dels professionals i des de les polítiques educatives. La participació de la comunitat en els processos d’inclusió educativa. . La veu de l’alumnat en una comunitat democràtica. . Estratègies de participació i experiències educatives de qualitat.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ALBERT BAYOT FUERTES
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (20%), Anglès (20%)

Competències

 • CB1: - Dominar les teories científiques i els avenços metodològics de l'Educació inclusiva i l'atenció a la diversitat per poder formular judicis i prendre decisions fonamentades
 • CB2: - Saber transmetre d'una manera clara i sense ambigüitats, oralment i per escrit, els resultats procedents de la investigació, així com les decisions i propostes d'actuació amb relació a processos d'inclusió educativa, adaptant el registre a audiències expertes i no expertes
 • CT1 - Sistematitzar el coneixement avançat i la comprensió dels desenvolupaments teòrics, metodològics i pràctics en l'àrea de estudi i investigació de la inclusió educativa
 • CT2 - Analitzar problemes complexos relacionats amb la inclusió educativa i l'atenció a la diversitat
 • CT3 - Reflexionar críticament i avaluar les pròpies pràctiques educatives i les d'altres professionals a la llum del compromís ètic amb l'equitat, la interculturalitat i la inclusió educativa
 • CE1: - Analitzar críticament les polítiques educatives i socials, a nivell nacional i internacional, des de la perspectiva de la inclusió educativa i l'atenció a la diversitat

Continguts

1. Visió crítica de models teòrics i perspectives sobre conceptes clau i la seva evolució històrica: discapacitat, necessitats educatives especials inclusió. • Aportacions dels organismes internacionals (UNESCO, Agència Europea per al Desenvolupament de l’Educació Especial, OCDE, Nacions Unides) Al desenvolupament dels processos d’inclusió. • La inclusió educativa des de la perspectiva dels drets de les persones amb discapacitat. Implicacions per a les practiques educatives. • Reptes i dilemes en els suports a les trajectòries escolars/educatives. • Inclusió educativa i qualitat de vida. Propostes i estratègies per a la seva anàlisi i avaluació. • Ètica i educació inclusiva: plantejaments ètics per a una educació centrada en la persona des dels centres, des dels professionals i des de les polítiques educatives. La participació de la comunitat en els processos d’inclusió educativa. o La veu de l’alumnat en una comunitat democràtica. o Estratègies de participació i experiències educatives de qualitat. . Els darrers avenços legislatius a Catalunya. . Experiències properes interessants.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 17,5 52,5 70
Classes expositives 5 0 5
Total 22,5 52,5 75

Bibliografia

 • Ainscow, M (2001). Desarrollo de escuelas inclusivas. Ideas, propuestas y experiencias para mejorar. Madrid: Narcea.
 • Gimeno Sacristán, J. (2002). Hacerse cargo de la heterogeneidad. Cuadernos de Pedagogia, (338),
 • Echeita, G (2001). Claves e indicios para la valoración de la política de integración(inclusión, . Dins (Ed.), Apoyos, autodeterminación y calidad de vida. (, p. 161-175). Salamanca: Amarú.
 • Idol, L (1998). Qüestions clau relacionades amb la construcció d'escoles col·laboradores i inclu. Suports, (2),
 • Porter, G.L. (2001). Les sis estratègies per al suport de la inclusió a l'escola i a la classe. Suports, (5),
 • Macarulla, I; Saiz, M (2009). Bones pràctiques d'escola inclusiva. La inclusió de l'alumnat amb discapacitat.. Barcelona: Graó.
 • Ruiz, R (2008). Plans múltiples i personalitzats per a l'aula inclusiva. Eumo.
 • UNESCO (2001). Understanding and responding to children's needs in inclusive classrooms. UNESCO.
 • Stainback, S; Stainback, W (1999). Aulas inclusivas. Madrid: Narcea.
 • Lago, J.R (2008). Assessorament psicopedagògic i millora de la pràctica educativa. Vic: Eumo.
 • Jiménez, P (2007). Educar en la diversitat en una escola inclusiva. Àmbits. Revista catalana de Psicopedagogia,,
 • Macarulla, I.,Saiz, M (coord.) (2009). Bones pràctiques d'escola inclusiva. La inclusió d'alumnes amb discapacitat: (1a,). Barcelona: Graó.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Lectura i comentari de textos i exposició oral 40
Cerca d'informació i documentació i treball reflexiu individual 60

Qualificació

Les dues activitats d'avaluació hauran de ser aprovades per poder superar l'assignatura

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat si no es lliura una de les dues activitats d'avaluació de l'assignatura en la data prevista