Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
1. Turisme i cultura. La intervenció pública en la gestió del turisme i la cultura. 2. Bases jurídiques i previsions normatives en matèria de gestió turística dels recursos culturals. 3. Professions i activitats de prestació de serveis turístics relacionats amb la cultura: règim jurídic.
Crèdits:
3

Grups

Grup ES

Durada:
Anual
Professorat:
DOLORS CANALS AMETLLER
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (80%), Anglès (10%)

Competències

  • E4 Integrar les diferents sensibilitats i llenguatges del turisme per construir un discurs propi i compartir-lo en entorns acadèmics i/o professionals
  • E7 Participar de forma proactiva, promovent iniciatives, en les xarxes pròpies de turisme cultural que permeten compartir coneixement i models de gestió
  • E8 Dissenyar, desenvolupar i promocionar projectes que mostren el caràcter multidimensional del turisme
  • T5 Participar i treballar aportant propostes creatives i originals en diversos medis socioculturals i/o multiculturals diferents
  • T9 Promoure avenços en les reflexions i formulacions ètiques relacionades amb l'exercici de la professió o el desenvolupament de la investigació, en un context de responsabilitat social

Continguts

1. . Turisme i cultura: introducció. La potestat d’intervenció dels poders públics en matèria de turisme i de cultura. L'Administració turística: la distribució de competències en matèria de turisme i de cultura entre les diferents administracions públiques. La gestió pública i la gestió privada de la cultura i els efectes en la gestió del turisme cultural. 2. Previsions normatives i bases jurídiques de la gestió del turisme cultural. La legislació internacional, estatal i autonòmica sobre patrimoni històric. Els recursos culturals com a recursos turístics: gestió, protecció i regulació. 3. Activitats professionals i activitats de prestació de serveis turístics i gestió de la cultura: règim jurídic.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 24,00 52,00 76,00
Total 24,00 52,00 76

Bibliografia

  • Carmen Fernández Rodríguez (2013). "Derecho Administrativo del Turismo" (Sexta edició). Madrid: Marcial Pons.
  • Vicenç Aguado Cudolà (coord.) (2012). "El Impacto del derecho de la Unión Europea en el turismo". Barcelona : Atelier.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exposició oral a classe sobre un tema de l'assignatura 20
Resolució d'exercicis pràctics 20
Elaboració d'un treball escrit sobre un tema dels continguts de l'assignatura 60

Qualificació

La qualificació de l'assignatura es basa en la superació de les 3 activitats descrites a l'apartat "Activitats d'avaluació":

- exposició oral sobre un tema de l'assignatura: 20% nota final
- resolució d'exercicis pràctics: 20% nota final
- treball escrit sobre un tema de l'assignatura: 60% nota final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà "No Presentat" l'alumne que no realitzi dues de les activitats d'avaluació.

Observacions

Atès el caràcter marcadament jurídic dels continguts de l'assignatura, és recomanable que els alumnes tinguin algun coneixement i nocions bàsiques de Dret, en especial de Dret públic.

Tot i això, al llarg del desenvolupament de l'assignatura la professora atendrà els dubtes dels alumnes en les tutories corresponents, que es podran plantejar per correu electrònic.

Tota la informació relativa a l’assignatura i al desenvolupament d’aquesta serà comunicada al Moodle. Per tant, es recomana seguir l’assignatura a través d’aquesta plataforma.

Es facilitarà bibliografia específica per temes al llarg del desenvolupament de l'assignatura.