Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Models de gestió econòmica d’infraestructures culturals. Anàlisi econòmica del turisme cultural
Crèdits:
3

Grups

Grup ES

Durada:
Anual
Professorat:
JOAN RIBAS TUR
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Grup F

Durada:
Anual
Professorat:
JOAN RIBAS TUR
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

  • E7 Participar de forma proactiva, promovent iniciatives, en les xarxes pròpies de turisme cultural que permeten compartir coneixement i models de gestió
  • E8 Dissenyar, desenvolupar i promocionar projectes que mostren el caràcter multidimensional del turisme
  • T9 Promoure avenços en les reflexions i formulacions ètiques relacionades amb l'exercici de la professió o el desenvolupament de la investigació, en un context de responsabilitat social

Continguts

1. Introducción

2. La valoración económica del patrimonio cultural

3. El mercado de la cultura. Oferta y demanda

4. Políticas de precios

5. Creación y gestión de audiencias y públicos

6. Impacto económico del patrimonio cultural

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 4 6
Cerca d'informació 0 4 4
Classes expositives 15 0 15
Classes pràctiques 3 2 5
Elaboració de treballs 0 10 10
Lectura / comentari de textos 0 8 8
Prova d'avaluació 0 2 2
Treball en equip 0 20 20
Tutories 5 0 5
Total 25 50 75

Bibliografia

  • Bruno Frey (2000). La economía del arte. Servei d'Estudis de la Caixa.
  • David Throsby (2001). Economía y cultura. Cambridge University Press. Catàleg
  • Glòria Munilla, Adela Ros, Javier Creus, Eduard Miralles, F. X. Costa (2000). Introducció a la gestió d'organitzacions culturals. UOC. Catàleg
  • Gregory Mankiw (2012). Principios de economía (6a). Paraninfo.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Trabajo en equipo 50
Trabajo individual 25
Examen final 25

Qualificació

25% Examen final
25% Trabajo individual
50% Trabajo en grupo

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentación del estudiante al examen final implicará la calificación de "No presentado".