Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Auditories energètiques: Conceptes de l’auditoria energètica i les seves parts i requisits segons UNE 216501. Termografia: Fonaments i coneixements d’utilització de la termografia. Gestió energètica : ISO 50001. Mercat de l’energia, anàlisis factures de la llum, tipus de contractacions. Les ESE. Gestió energètica de l’Empresa, gestor energètic. Procediment EVO. Eficiència energètica: Eficiència energètica en el sector Hoteler i en indústries. Temes a tenir en compte, propostes de millora, mesures d’estalvi energètic. Monitorització de consums: Sistemes de monitorització de consums elèctrics i d’aigua. Casos pràctics d’estudi aplicats al sector hoteler.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORDI CASTELLANO COSTA  / ANTONI PUJOL SAGARO  / ANIOL RIBOT BESALU
Idioma de les classes:

Altres Competències

  • COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES Relacione todas la comptencias básicas y generales. Añada tantas filas como sean necesarias CB-06 - Trabajar en equipo plurisciplinar
  • COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Relacione todas la competencias específicas. Añada tantas filas como sean necesarias CE01 - Capacidad para evaluar el impacto medioambiental y eficiencia energética de los edificios CE03 - Destreza para integrar el concepto de eficiencia energética en edificios e instalaciones durante las fases de diseño, dimensionado, licitación y ejecución

Continguts

1. Auditories energètiques

          1.1. Introducció a l'auditoria energètica

          1.2. Norma UNE-EN 16247

          1.3. Gestió energètica: ISO 50001

          1.4. Mercat de l'energia.

          1.5. Procediment EVO

          1.6. Termografia. Fonaments i aplicacions

2. Eficiència energètica

          2.1. Introducció a l'eficiència energètica.

          2.2. L'eficiència energètica en el sector hoteler i en indústries.

          2.3. Mesures d'estalvi energètic

          2.4. Monitorització de consums

          2.5. Casos pràctics

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 8 12 20
Classes pràctiques 4 6 10
Elaboració de treballs 18 27 45
Total 30 45 75

Bibliografia

  • Norma UNE - EN 16247 (2014). AENOR.
  • Norma UNE-EN ISO 50001 (2011). AENOR.
  • Conceptos y opciones para determinar el ahorro de energía y agua (2009). Efficiency Valuation Organization (EVO).

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració d'un treball individual S'avaluarà la correcció en la solució. 100

Qualificació

Es realitzarà un treball individual amb programes específics de certificació energètica.

El treball comptarà el 100% de la nota final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si no s'entrega el treball d'avaluació la nota serà de No Presentat.

Assignatures recomanades

  • Certificacions de sostenibilidad i eficiència energètica. Gestió de l'aigua en el sector turístic