Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Certificacions de sostenibilitat: Criteris generals de les certificacions de sostenibilitat i d’eficiència energètica, diferències. Normativa sobre certificacions d’eficiència energètica.Directiva 2010/31/UE relativa a l’eficiència energètica. Concepte nZEB.Edificis de consum d’energia casi nul·la. Conceptes generals i classificació de les certificacions LEED, BREEAM, VERDE, DGNB, ISO 14001. Eines de certificació energètica : Coneixements per l’utilització de les eines informàtiques LIDER, CALENER VIP i CALENER GT. Eines de certificació energètica en edificis existents : Coneixements per l’utilització de l’eina informàtica CE3. Anàlisi i optimització del consum d'aigua per usos. Sistemes de reutilització i emmagatzemant. Estudi de fonts alternatives de captació d'aigua i control de qualitat.
Crèdits:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORDI CASTELLANO COSTA  / DAVID CASTELLANO FABREGA  / FRANCINA ESTEVE GARCIA  / ALBERT MASSAGUER COLOMER  / LINO MONTORO MORENO
Idioma de les classes:

Altres Competències

 • COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES Relacione todas la comptencias básicas y generales. Añada tantas filas como sean necesarias CB-04 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar de forma sistemática los principios de calidad, sostenibilidad y conservación de los recursos energéticos y medioambientales a los proyectos profesionales y/o de investigación.
 • COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Relacione todas la competencias específicas. Añada tantas filas como sean necesarias CE01 - Capacidad para evaluar el impacto medioambiental y eficiencia energética de los edificios CE03 - Destreza para integrar el concepto de eficiencia energética en edificios e instalaciones durante las fases de diseño, dimensionado, licitación y ejecución

Continguts

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10 10 20
Classes expositives 20 15 35
Classes pràctiques 15 5 20
Elaboració de treballs 0 15 15
Prova d'avaluació 0 10 10
Resolució d'exercicis 15 35 50
Total 60 90 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Pràctiques. Programes informàtics. 20
  Treball pràctic 35
  Examen final. 30

  Qualificació