Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
En aquesta matèria es pretén que els i les alumnes coneguin i analitzin la normativa i els instruments de planificació i gestió territorial, urbanística i del paisatge vigents a Catalunya i a Espanya, amb l’objectiu de fer-ne una valoració des de l’òptica del canvi ambiental i bàsicament del canvi climàtic. Es tindrà en compte l’experiència d’altres països europeus i del nostre entorn mediterrani en fer aquesta valoració. Una vegada feta l’anàlisi i la valoració s’incidirà en la proposta de planificació concurrent. Com a sector i àmbit d'anàlisi més específica s'ha triat el turístic, per les múltiples facetes que ofereix i pel fet que aglutina molts diversos camps.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANNA MARIA RIBAS PALOM  / ISABEL SALAMAÑA SERRA  / JOSEP VILA SUBIROS
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (60%), Anglès (20%)

Competències

 • CG3  Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • CG5  Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, utilitzant els recursos que fan més eficaces les presentacions orals.
 • CE1  Utilitzar els marcs conceptuals adequats per analitzar i interpretar els processos de canvis i conflictes territorials i ambientals contemporanis.
 • CE2  Utilitzar les metodologies adequades per a l'anàlisi i gestió del paisatge.
 • CE6 Reconèixer les dimensions temporals i espacials dels processos i canvis territorials i ambientals.
 • CE10  Avaluar els processos de transformació territorial i ambiental, aplicant metodologies i instruments vinculats a teories de referència

Continguts

1. De la planificació especialitzada a la planificació concurrent

2. El planejament urbanístic i les ordenances municipals

3. Instruments d'adaptació del paisatge: lleis, catàlegs, cartes i directrius

4. Instruments d'adaptació dels espais naturals protegits: introducció, criteris i mesures

5. Instruments de gestió de la inundabilitat

6. Planificació i gestió de l'estalvi hídric

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 24 0 24
Elaboració de treballs 3 25 28
Exposició dels estudiants 3 10 13
Lectura / comentari de textos 2 6 8
Tutories 2 0 2
Total 34 41 75

Bibliografia

 • Busquets Fàbregas, Jaume (2009 ). Gestión del paisaje : manual de protección, gestión y ordenación del paisaje . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Europarc-España (2017). Las áreas protegidas en el contexto del cambio global. Fundación Interuniversitaria Fernando González Bernáldez.
 • Folch i Guillèn, Ramon (2003 ). El Territorio como sistema : conceptos y herramientas de ordenación . Barcelona: Diputació de Barcelona. Catàleg
 • Paisaje y medio ambiente (cop, 1998 ). Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico. Universidad de Valladolid. Catàleg
 • Martínez de Pisón, Eduardo Sanz Herráiz, Concepción (cop. 2000 ). Estudios sobre el paisaje . Madrid: Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid :Fundación Duques de Soria. Catàleg
 • Nogué i Font, Joan, 1958- (cop. 2007 ). La Construcción social del paisaje . Madrid: Biblioteca Nueva. Catàleg
 • Pintó i Fusalba, Josep (2010 ). Eines i instruments per a les polítiques de paisatge . Girona: Universitat de Girona. Servei de Publicacions. Catàleg
 • Rueda, Salvador (2011). El urbanismo ecológico. Revista Urban-e.
 • Olcina Cantos, Jorge (2007 ). Riesgo de inundación y ordenación del territorio en España: la consideración del peligro de inundaciones en los procesos de planificación territorial . [Murcia]: Instituto Mediterráneo del Agua. Catàleg
 • Koundouri, Phoebe (2003 ). The Economics of water management in developing countries : problems, principles and policies . Cheltenham [etc.]: Edward Elgar. Catàleg
 • Grigg, Neil S (2011 ). Governance and management for sustainable water systems . London: IWA Publishing. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració d'un treball d'assignatura. Presentació d'un treball 80
Exposició oral del treball Exposició oral d'un informe 20

Qualificació

És obligatori assistir a un 80% de les sessions teòriques per poder ser avaluat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació de l'informe o treball significarà una qualificació de No Presentat.