Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
La matèria proporcionarà als estudiants un coneixement de les principals eines de comptabilitat empresarial perquè puguin ser capaços d'entendre, elaborar i avaluar els principals aspectes de la informació comptable de l'empresa, i ser capaços d'utilitzar-com a instrument per a la presa de decisions.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA HELENA BENITO MUNDET  / MARIA ANGELS FARRERAS NOGUER
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (10%), Francès (10%)

Competències

 • CG1 Comunicar i argumentar coneixements o decisions d'organització empresarial de forma oral o escrita, adaptant-se a diferents tipus d'auditoris.
 • CG2 Recollir i processar informació de tipus científic o professional sobre organitzacions empresarials, per desenvolupar nou coneixement o fonamentar decisions organitzatives.
 • CG5 Avaluar críticament la pròpia activitat i el procés d'aprenentatge per detectar fortaleses i debilitats i identificar accions adequades per al desenvolupament professional i personal
 • CG6 Avaluar l'impacte de l'activitat de les organitzacions i les decisions empresarials, en relació a la sostenibilitat econòmica, ecològica i humana, i idear solucions per controlar aquest impacte.
 • CE1 Planificar l'estratègia d'una nova empresa o negoci i avaluar la seva viabilitat.
 • CE5 Planificar i gestionar els aspectes financers específics del desenvolupament d'un nou negoci, en entorns nous i incerts, seleccionant metodologies avançades adequades per predir i controlar l'evolució de situacions complexes.

Continguts

1. La informació comptable financera subministrada per l'empresa. El patrimoni

          1.1. El patrimoni. El compte com a instrument de registre

          1.2. Els llibres de comptabilitat. Obligacions formals

          1.3. Les operacions empresarials. Operacions amb IVA

          1.4. L'Impost sobre Beneficis

2. Anàlisi conceptual dels components del balanç de situació

3. Estudi de les eines i tècniques per l'anàlisi de la solvència de l'empresa

4. Anàlisi conceptual dels components del compte de Pèrdues i guanys

5. Estudi de les eines i tècniques de l'anàlisi econòmica i de rendibilitat

6. Estudi del palanquejament financer

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 21 14 35
Elaboració de treballs 4 36 40
Total 25 50 75

Bibliografia

 • AMAT SALAS O. (2013). Les empreses d'alt creixement. Barcelona: Reial Academia de Doctors - School of Business.
 • Baigol Guilanyà, Joan (2009 ). Introducció a la informació financera de l'empresa . Barcelona: UOC. Catàleg
 • GÓMEZ FRANCESC (2017). Ejercicios resueltos y comentados con el PGC. ACCID.
 • MARIN, Q (2011). Software para la valoración de empresas. Profit editorial.
 • Monllau, Teresa (2010 ). Manual pràctic de comptabilitat financera : aspectes teòrics i pràctics del PGC 2007 . Barcelona: ACCID Associació Catalana de Comptabilitat iDirecció [etc.]. Catàleg
 • Plana Erta, Dolors Coll Capellán, Carme (2010 ). Comptabilitat financera (4a ed.). Barcelona: UOC. Catàleg
 • RABASEDA, J.,FARRERAS, M.A, ARIMANY, N (2015). Cambios contables derivados de la ley de emprendedores. Revista Española de Derecho Financiero , (166), Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració treball: primera fase En aquesta fase s
'avaluarà el contingut del treball (30%)
30
Elaboració i presentació treball: segona fase (final) En aquesta fase s'avaluarà el contingut del treball (50%) i la seva exposició (20%) 70

Qualificació

Es demana un 80% d'assitència a classe per poder ser avaluat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera no presentat el que no compleixi amb els criteris d'avaluació.

Observacions

És aconsellable que l'alumne tingui uns coneixements bàsics de comptabilitat