Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L'assignatura té una vocació pràctica que permeti a l'alumne disposar d'una base per analitzar una empresa o sector des d'un punt de vista estratègic per comprendre i avaluar els aspectes clau per generar i gestionar la innovació, sigui de servei, producte, procés, organitzativa o en màrqueting. També abordarà la innovació en models de negoci.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANDREA BIKFALVI
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • CG1 Comunicar i argumentar coneixements o decisions d'organització empresarial de forma oral o escrita, adaptant-se a diferents tipus d'auditoris.
 • CG3 Liderar equips de treball en entorns organitzatius amb diversitat (multidisciplinaris, internacionals, etc.), identificant i gestionant les capacitats dels membres i amb un ús eficient del temps propi i l'aliè.
 • CG4 Planificar i implementar projectes empresarials d'una manera proactiva i autònoma.
 • CG7 Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees per generar projectes empresarials creatius i innovadors.
 • CE4 Analitzar les necessitats i demandes dels clients per prendre decisions empresarials consistents.
 • CE7 Ser proactiu a reconèixer la necessitat de canvi i tenir l'habilitat per gestionar el canvi.
 • CE8 Ser adaptable, crític i reflexiu en el tractament de reptes o problemes de les organitzacions empresarials, en entorns nous i incerts i en organitzacions amb diversitat (multidisciplinar, internacional, etc.).
 • CE9 Analitzar estratègicament la capacitat interna per prendre decisions sobre la creació d'empreses o el desenvolupament de projectes empresarials innovadors
 • CE10  Organitzar els recursos humans en situacions específiques de desenvolupament d'un nou negoci, en entorns nous i incerts, seleccionant metodologies avançades adequades.

Continguts

1. La innovació

2. Estratègia empresarial i competitivitat

3. Estratègia tecnològica

4. Models per a la gestió de la innovació

5. Gestió de projectes de R+D/innovació

6. L'organització de l'empresa per a la innovació

7. El sistema d’innovació

8. Les polítiques de suport a la innovació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 8 10
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 0 5 5
Cerca d'informació 2 8 10
Classes expositives 12 6 18
Exposició dels estudiants 2 4 6
Prova d'avaluació 4 6 10
Treball en equip 8 8 16
Total 30 45 75

Bibliografia

 • Vegara i Carrió, Josep M. (2005 ). La Innovació tecnològica . Barcelona: Enginyers industrials de Catalunya. Catàleg
 • Mancebo Fernández, Núria Guia, Jaume Bikfalvi, Andrea Casadesús Fa, Martí Valls Pasola, Jaume (cop. 2004 ). Innovacions organitzatives i competitivitat industrial . [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Secretaria d'Indústria i Energia. Catàleg
 • Gestión de la I+D+i (cop. 2011 ) (4a ed.). Madrid: AENOR. Catàleg
 • Fagerberg, Jan Mowery, David C. Nelson, Richard R. (cop. 2005 ). The Oxford handbook of innovation . Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • OECD (2005). Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data (3a). OECD .
 • OECD (2002). Frascati Manual: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experime (6a). OECD.
 • Gupta, Praveen, 1957-. Global innovation science handbook . . Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis/casos empreses Resolució de casos/exercicis 40
Prova d'avaluació Demostració del coneixement adquirit durant l'assignatura 60

Qualificació

La nota final del curs serà la mitjana ponderada de cadascun dels apartats avaluables de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no assistència i participació a mínim el 80% de les classes o la no presentació del treball de Pla d'Innovació i l'examen.

Observacions

S'espera que l'estudiant assisteixi, com a mínim, al 80% de les classes.