Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Amb aquesta assignatura els alumnes aprendran la metodologia qualitativa, mètodes i tècniques principals per anticipar el comportament del client en situacions exploratòries, com la creació de noves empreses, nous productes o serveis. D'aquesta manera es podran conèixer les motivacions, actituds, intencions, gustos i preferències dels clients objectiu. Dins dels mètodes es treballaran els experimentals, lingüístics i observacionals, i es tractaran les principals tècniques associades com els experiments, l'entrevista, l'observació, els qüestionaris oberts, l'anàlisi etnogràfic i el del discurs.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANDREA BIKFALVI
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (20%), Anglès (60%)

Competències

  • CG1 Comunicar i argumentar coneixements o decisions d'organització empresarial de forma oral o escrita, adaptant-se a diferents tipus d'auditoris.
  • CG2 Recollir i processar informació de tipus científic o professional sobre organitzacions empresarials, per desenvolupar nou coneixement o fonamentar decisions organitzatives.
  • CE4 Analitzar les necessitats i demandes dels clients per prendre decisions empresarials consistents.
  • CE7 Ser proactiu a reconèixer la necessitat de canvi i tenir l'habilitat per gestionar el canvi.

Continguts

1. La investigació qualitativa

2. La investigació comercial

3. Tècniques d’investigació qualitativa

          3.1. Observació

          3.2. Tècniques grupals

          3.3. Entrevista en profunditat

          3.4. Tècniques de creativitat

          3.5. Tècniques projectives

4. Procés d’anàlisi de dades, interpretació, informes i comunicació

5. Aplicacions pràctiques d’investigació comercial

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8 15 23
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 4 13 17
Classes expositives 12 0 12
Elaboració de treballs 3 17 20
Tutories 3 0 3
Total 30 45 75

Bibliografia

  • Mariampolski, Hy (2001 ). Qualitative market research : a comprehensive guide . Thousand Oaks: Sage Publications. Catàleg
  • Denzin, Norman K. (cop. 2011 ). The Sage handbook of qualitative research (4th ed.). Los Angeles: Sage. Catàleg
  • Grbich, Carol (2013 ). Qualitative data analysis : an introduction (2nd ed.). London [etc.]: SAGE. Catàleg
  • Grande Esteban, Ildefonso (2011 ). Fundamentos y técnicas de investigación comercial (11a ed.). Madrid: ESIC. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball grupal Saber aplicar les competències de l'assignatura i les concretes que es treballen per mitjà dels continguts de l'assignatura. Elaboració d'un treball grupal. Comunicada la rúbrica de correcció. 40
Treball individual Saber aplicar les competències de l'assignatura i les concretes que es treballen per mitjà dels continguts de l'assignatura. Elaboració d'un treball grupal.Comunicada la rúbrica de correcció. 60

Qualificació

Avaluació basada en la realització de pràctiques i treballs.
La nota es calcularà de la següent manera:
- 40% treball grupal (min. 2 tècniques).
- 60% treball individual (min. 4 tècniques).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'estudiant que no realitzi els treballs es qualificarà com a no presentat.

Observacions

És altament recomanable la participació a classe. Es demana implicació i compromís amb les tasques realitzades en hores lectives.