Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Tenir una visió general de les diferents modalitats d'imatge, la informació proporcionada i les seves característiques. Tenir un bon coneixement del camp de la diagnosi i detecció assistida per ordinador (CAD) i la intervenció assistida per ordinador. Analitzar els algorismes d'última generació utilitzats en l'anàlisi d'imatges mèdiques, des de la perspectiva de l'enginyer de la visió per computador. Això abastarà des de la formació d'imatges, eliminació del soroll, segmentació i algoritmes de registre. Tenir capacitat d'avaluar un algorisme prèviament desenvolupat i avaluar la usabilitat en les imatges mèdiques i l'ús clínic diari. Estimar els factors crucials perquè sigui un èxit.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ROBERT MARTI MARLY
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

  • CB01 Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
  • CB02 Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
  • CB06 Comunicar-se en llengua anglesa en diferents formats i contextos
  • CTI09 Capacitat per aplicar mètodes matemàtics, estadístics i d'intel·ligència artificial per a modelar, dissenyar i desenvolupar aplicacions, serveis, sistemes intel·ligents i sistemes basats en el coneixement.
  • CTI10 Capacitat per utilitzar i desenvolupar metodologies, mètodes, tècniques, programes d'ús específic, normes i estàndards de computació gràfica.
  • CTI11 Capacitat per conceptualitzar, dissenyar, desenvolupar i avaluar la interacció persona-ordinador de productes, sistemes, aplicacions i serveis informàtics.

Continguts

1. Introducció al anàlisi d'imatges mèdiques

2. Algoritmes CAD, CADe i CADX

3. Pre-processat, segmentació i registre

4. Exemples de sistemes d'ajuda al diagnosi

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 12 18 30
Classes expositives 8 2 10
Classes participatives 8 6 14
Classes pràctiques 6 9 15
Total 34 35 69

Bibliografia

  • Handbook of medical imaging : processing and analysis (2000). Academic Press series in biomedical engineering.
  • Meyer-Bäse, Anke (2004). Pattern recognition for medical imaging. Academic Press.
  • A K Peters (2004). Insight into images : principles and practice for segmentation, registration, an. Wellesley : A K Peters.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques de Laboratori 30
Projecte Final 50
Classes dels alumnes: Conceptes de registre i segmentació d'imatges 20

Qualificació

S'avalua el treball de pràctiques, l'exposició de classes dels alumnes i el projecte final (presentació oral i memoria).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si es presenta alguna de les activitats s'aplicaran els criteris d'avaluació anteriors. Per tenir un no presentat no s'ha d'haver entregat cap activitat d'avaluació.