Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Concepte de monitoratge i supervisió. SCADAs i Instrumentació virtual. Enfocaments per a la detecció i aïllament de fallades en processos. Mètodes basats en models. Mètodes basats en senyals. Control estadístic uni i multivariant.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOAQUIM MELENDEZ FRIGOLA  / CARLES POUS SABADI
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

 • CB02 Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • CTI01 Capacitat per a modelar, dissenyar, definir l'arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar i mantenir aplicacions, xarxes, sistemes, serveis i continguts informàtics.
 • CTI02 Capacitat de comprendre i saber aplicar el funcionament i organització d'Internet, les tecnologies i protocols de xarxes de nova generació, els models de components, programari intermediari i serveis
 • CTI05 Capacitat per analitzar les necessitats d'informació que es plantegen en un entorn i dur a terme en totes les seves etapes el procés de construcció d'un sistema d'informació.

Continguts

1. Introducció

          1.1. Motivació

          1.2. Conceptes bàsics

          1.3. Exemples

2. Sistemes d'adquisició de dades

          2.1. Introducció

          2.2. Condicionament del senyal

          2.3. Hardware d'aquisició

          2.4. Xarxes de sensors sense fils (WSN)

3. Instrumentació Virtual i sistemes SCADA

          3.1. Introducció

          3.2. Conceptes

4. Internet of Things

          4.1. Introducció

          4.2. Elements

          4.3. Arquitectures

          4.4. Transmissió de la informació

          4.5. Tractament de les dades

5. Sistemes de Supervisió

          5.1. Introducció

          5.2. Detecció i diagnòstic de falles

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 14 28 42
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 2 3 5
Classes expositives 14 14 28
Total 30 45 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Pràctiques/Treballs Hi haurà una nota de desenvolupament de cadascuna d'aquestes activitats, que serà funció del que s'hagi realitzat en el seu dia al laboratori, tenint en compte la correcció de la solució aportada, l'actitud mostrada i la comprensió de la pràctica. Aquestes activitats NO es recuperen. 60
  Treball Final L'activitat s’avaluarà en funció dels resultats, càlculs i solució presentada durant el dia/hora que s'establirà en el calendari a principi de curs 40

  Qualificació

  L’avaluació de l’assignatura es farà a partir dels criteris següents:

  - NOTA PRÀCTIQUES (NP): Nota mitjana obtinguda de la realització de les pràctiques.

  - NOTA TREBALL FINAL (NTF): Nota obtinguda el dia que es presenti el treball final proposat.


  NOTA FINAL ASSIGNATURA (NF): El valor numèric d'aquesta nota es calcularà a partir de l'expressió següent:

  NF= 0.6*NP + 0.4*NTF

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considerarà un No Presentat quan no s'hagi fet cap prova d'avaluació a partir de l'últim dia establert per l'EPS per poder anul·lar matrícula.