Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Visió Integral de les àrees funcionals de les empreses. Planificació estratègica i de comercialització dels serveis TIC en les Empreses. Integració dels processos administratius i operatius amb les TIC. Estratègia d'orientació cap al client. Gestió de la Innovació com a factor d'èxit les organitzacions.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FERRAN RODERO TOMAS
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (80%)

Competències

 • CB04 Tenir la capacitat de comunicar conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB07 Liderar el treball en equip en entorns multidisciplinaris, fomentant l'esperit emprenedor
 • CDG01 Capacitat per a la integració de tecnologies, aplicacions, serveis i sistemes propis de l'Enginyeria Informàtica, amb caràcter generalista, i en contextos més amplis i multidisciplinaris.
 • CDG02 Capacitat per a la planificació estratègica, elaboració, direcció, coordinació, i gestió tècnica i econòmica en els àmbits de l'enginyeria informàtica relacionats, entre altres, amb: sistemes, aplicacions, serveis, xarxes, infraestructures o instal·lacions informàtiques i centres o factories de desenvolupament de programari, respectant l'adequat compliment dels criteris de qualitat i mediambientals i en entorns de treball multidisciplinaris.
 • CDG03 Capacitat per a la direcció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, amb garantia de la seguretat per a les persones i béns, la qualitat final dels productes i la seva homologació.

Continguts

1. Competitividad: Ventaja competitiva - análisis de la competencia

2. Caracterización de la empresa. Realidad empresarial

3. Radiografía del sector en Cataluña. ¿Qué tenemos?¿ Cómo somos?

4. Cadena de Valor. Creación de Valor

5. Estrategia empresarial

6. Innovación: Estrategia de innovación - GEstión de la innovación - Innovación en MdN

7. Papel de las TIC en la empresa y su estrategia

8. Comercio electrónico

9. Plan Estratégico

10. Cuadro de Mando Integral (CMI)

11. Implantación de un CMI

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 16 16
Classes expositives 16 16 32
Classes participatives 8 19 27
Total 24 51 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  classes participatives i exposicions orals: tant les lectures com casos enviats coma tasques a realitzar forea de les aules, es discutiran a classe creant un debat entre el professor i els alumnes. Es demanarà la interacció del alumne per comentar les pròpies classes expositives 60
  Estudi de casos: s'entregaran lectures i casos per treballar a casa els quals s'hauran de realitzar entregables de forma individual i personal previ a la següent classe 40

  Qualificació