Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
En aquesta assignatura els estudiants dissenyaran i construiran sistemes encastats que requeriran la integració de sensors i actuadors, comandats per sistemes operatius en temps real. L'assignatura s'estructura en diferents parts, en què es treballen una sèrie de conceptes acompanyats sempre de pràctiques de laboratori, els estudiants treballen en equip sobre la base d'un projecte i el professor tutoritza i guia.
Crèdits:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
ALBERT FIGUERAS COMA  / JORDI FREIXENET BOSCH  / LLUÍS PACHECO VALLS
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (55%), Anglès (35%)

Competències

 • CB02 Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • CB04 Tenir la capacitat de comunicar conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB05 Posseir habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 • CB06 Comunicar-se en llengua anglesa en diferents formats i contextos
 • CB07 Liderar el treball en equip en entorns multidisciplinaris, fomentant l'esperit emprenedor
 • CDG01 Capacitat per a la integració de tecnologies, aplicacions, serveis i sistemes propis de l'Enginyeria Informàtica, amb caràcter generalista, i en contextos més amplis i multidisciplinaris.
 • CDG02 Capacitat per a la planificació estratègica, elaboració, direcció, coordinació, i gestió tècnica i econòmica en els àmbits de l'enginyeria informàtica relacionats, entre altres, amb: sistemes, aplicacions, serveis, xarxes, infraestructures o instal·lacions informàtiques i centres o factories de desenvolupament de programari, respectant l'adequat compliment dels criteris de qualitat i mediambientals i en entorns de treball multidisciplinaris.
 • CDG03 Capacitat per a la direcció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, amb garantia de la seguretat per a les persones i béns, la qualitat final dels productes i la seva homologació.
 • CTI01 Capacitat per a modelar, dissenyar, definir l'arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar i mantenir aplicacions, xarxes, sistemes, serveis i continguts informàtics.
 • CTI06 Capacitat per dissenyar i avaluar sistemes operatius i servidors, i aplicacions i sistemes basats en computació distribuïda.
 • CTI08 Capacitat de dissenyar i desenvolupar sistemes, aplicacions i serveis informàtics en sistemes encastats i ubics
 • CTI11 Capacitat per conceptualitzar, dissenyar, desenvolupar i avaluar la interacció persona-ordinador de productes, sistemes, aplicacions i serveis informàtics.

Continguts

1. Conceptes Associats als Sistemes Encastats i als Sistemes Ubicus

2. Dispositius Encastats utilitzant Soft-Processors

3. Desenvolupament d’aplicacions utilitzant sistemes encastats standard i amb dispositius mòbils

4. Enllaços inalàmbrics entre dispositius. Aplicacions de xarxes de sensors.

5. Desenvolupament d'un projecte

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes pràctiques 50 75 125
Elaboració de treballs 40 90 130
Exposició dels estudiants 2 13 15
Seminaris 30 0 30
Total 122 178 300

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Pràctiques dels diferents blocs de l'assignatura 45
  Realització del treball/projecte de curs 45
  Exposició del treball/projecte de curs 10

  Qualificació

  Les pràctiques dels diferents blocs de l'assignatura són obligatoris i s'han d'aprovar amb una nota mínima de 5.
  * En el cas que no hagueu d'assistir a alguna pràctica, us demanem si us plau que ho comuniqueu el més aviat possible al professor responsable pels mitjans habituals de contacte. Ell us indicarà el que haureu de fer.
  * En cas de no assistència justificable (malaltia o altres) s'haurà de justificar al professor responsable i la pràctica no es puntuarà i es farà la mitjana amb la resta de notes.


  És obligatori realitzar el treball/projecte de curs el contingut del qual ha d'estar aprovat pels professors de l'assignatura. S'ha d'aprovar amb una nota mínima de 5.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  No realitzar el treball / projecte de curs
  No realitzar les pràctiques dels diferents blocs de l'assignatura