Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
AUDITORIA: Introducció a l'anàlisi i gestió de riscos. Definició i implantació de controls. Auditoria de sistemes d'informació. Àrees d'auditoria. Organització i desenvolupament d'una auditoria de Sistemes d'Informació. Tècniques i eines per al desenvolupament d'una auditoria informàtica. Peritatges informàtics CERTIFICACIÓ I QUALITAT: Gobernanza i gestió de la seguretat de la informació. Sistema de gestió de la seguretat de la informació (ISO 27001). Controls de seguretat (ISO 27002). Certificacions. Certificació d'un Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació. Assegurament de la qualitat de sistemes programari. Normes i estàndards de qualitat
Crèdits:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
IMMACULADA BOADA OLIVERAS  / NURIA MANCEBO FERNANDEZ
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (30%), Anglès (20%)

Competències

 • CB03 Tenir la capacitat d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CTI03 Capacitat per assegurar, gestionar, auditar i certificar la qualitat dels desenvolupaments, processos, sistemes, serveis, aplicacions i productes informàtics.
 • CTI04 Capacitat per dissenyar, desenvolupar, gestionar i avaluar mecanismes de certificació i garantia de seguretat en el tractament i accés a la informació en un sistema de processament local o distribuït

Continguts

1. Auditoria: introducció i conceptes bàsics

2. Tècniques i eines per al desenvolupament d'una auditoria informàtica.

3. Normes i estàndards de sistemes d'informació

4. Certificació de sistemes d'informació

5. Organització i desenvolupament d'una auditoria de Sistemes d'Informació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 12 30 42
Classes participatives 22 20 42
Elaboració de treballs 16 50 66
Total 50 100 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Classes participatives (resolució problemes a classe) 80% d'assistència 5
  Pla d'auditoria 65
  Anàlisi d'informe d'auditoria 15
  Resolució de casos 15

  Qualificació