Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Actualització en diversitat funcional i intel · lectual. Processos i tècniques d'avaluació de la diversitat funcional i intel · lectual. Programes d'intervenció. Avaluació i supervisió dels programes d'intervenció. Intervenció en diversitat funcional i intel · lectual a través de les noves tecnologies
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIONA GIFRE MONREAL
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Competències

 • CB2  Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'acompliment professional.
 • CB8 Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 • CE13 Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica dels trastorns del comportament humà.
 • CE16 Conèixer en profunditat els diferents models d'avaluació i intervenció en el camp de la Psicologia General Sanitària, així com les tècniques i procediments que se'n deriven per a l'abordatge dels trastorns del comportament i en els factors psicològics associats amb els problemes de salut.
 • CE18 Dissenyar, desenvolupar i, si escau supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció psicològica, en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en cada cas.

Continguts

1. BLOC 1: de la discapacitat a la diversitat funcional 1.1 La discapacitat al llarg de la historia. 1.2 Tipologies i classificació 1.3 De la discapacitat a la diversitat funcional. Entenent conceptes.

2. BLOC 2: intervenció amb persones amb diversitat funcional i/o intel•lectual. Una aproximació ecològica/sistèmica La intervenció des d’una perspectiva sistèmica. Programes d’intervenció

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 15 10 25
Elaboració de treballs 15 35 50
Total 30 45 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  ACTIVITAT 1: l’estudiant haurà de realitzar a través d’un treball dirigit una reflexió crítica dels continguts desenvolupats del Bloc 1. Realització de l’activitat és obligatòria. 30
  ACTIVITAT 2: Elaboració d’una proposta d’intervenció. L’activitat serà desenvolupada pels propis estudiants. L'estudiant haurà de resoldre un cas/fer una proposta d’intervenció en persones amb diversitat funcional o intel•lectual.
  Cerca de programes d'intervenció. Aquest treball requerirà d’exposició oral. La realització dels treballs és obligatòria.
  70

  Qualificació

  L’avaluació de l’assignatura “Intervenció en persones amb diversitat funcional i/o intel•lectual” es realitza a través de DOS ACTIVITATS OBLIGATÒRIES D’AVALUACIÓ:
  1) Reflexió crítica i cerca informació (30% de la nota)
  2) Resolució d'un cas-programa d'intervenció (70% de la nota)

  L’arrodonomient de les notes, ja sigui a l’alça o a la baixa, es realitzarà en funció de la quantitat i qualitat de la participació, aportacions i treball realitzat durant el curs.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considera no presentat aquella persona que no fa alguna de les dues activitats obligatòries d’avaluació.