Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Actualització en trastorns de la salut mental en la infància i l'adolescència. Factors biològics i psicosocials associats a la salut mental. Programes d'intervenció. Avaluació i supervisió dels programes d'intervenció. Programes d'intervenció a través de noves tecnologies i la seva avaluació
Crèdits:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA AYMERICH ANDREU  / ANA BELEN GOMEZ LIMA  / ESTER PLA COLOMER
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Competències

 • CB2  Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'acompliment professional.
 • CB8 Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 • CE13 Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica dels trastorns del comportament humà.
 • CE15 Conèixer en profunditat els factors biològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia, especialment els relacionats amb la salut mental.
 • CE18 Dissenyar, desenvolupar i, si escau supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció psicològica, en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en cada cas.

Continguts

1. Característiques de la intervenció psicològica a la infància

2. Trastorns internalitzants

          2.1. Trastorns afectius a la infància i l’adolescència

                    2.1.1. La depressió a la infància i l’adolescència

                    2.1.2. El trastorn bipolar a la infància i l’adolescència

                    2.1.3. Les conductes suïcides a la infància i l’adolescència

          2.2. Fòbia i trastorn d’ansietat a la infància i l’adolescència

3. Trastorns externalitzants

          3.1. Negativisme i trastorn de conducta

4. Trastorns del neurodesenvolupament

          4.1. Trastorn de l'Espectre Autista (TEA)

          4.2. Trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH)

5. Trastorns de la conducta alimentària

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 24 24
Classes expositives 50 50 100
Elaboració de treballs 0 24 24
Resolució d'exercicis 2 0 2
Total 52 98 150

Bibliografia

 • Alcantud, F. (2007). Intervenciónpsicoeducativa en ninos con trastornosgeneralizados del desarrollo. Madrid: Pirámide.
 • Alcantud, F. (2013). Trastornos del Espectro Autista.Detección, diagnóstico eintervencióntemprana. Madrid: Pirámide.
 • Barrio, Victoria del (cop. 2008 ). Tratando... depresión infantil . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Buendía Vidal, José (1996 ). Psicopatología en niños y adolescentes : desarrollos actuales . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Caballo, Vicente E. Simón, Miguel Ángel (cop. 2002 ). Manual de psicología clínica infantil y del adolescente : trastornos específicos . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Comeche, M. I. i Vallejo, M.A. (2012). Manual de terapia de conducta en la infancia. Madrid: Dykinson.
 • Cornejo, L. (1996). Manual de terapia infantil Gestáltica. Bilbao: Desclée de Brouwer.
 • Cornejo, L. (2000). Cartas a Pedro: Guía para un terapeuta que empieza. Bilbao: Desclée de Brouwer.
 • Cornejo, L. (2012). Manual de terapia Gestáltica aplicada a adolescentes. . Bilbao: Desclée de Brouwer.
 • Echeburúa, E. i Corral, P. (2009). Trastornos de ansiedad en la infancia y adolescencia. Madrid: Pirámide.. Madrid: Pirámide.
 • Gracia, M. i Mulas, F. (2010). Atención temprana. Desarrollo infantil, diagnostico, trastornos e intervención. Promolibro.
 • Martos, J., Ayuda, R., González, A., Llorente, M. i Freire, S. (2012). El síndrome de Asperger: Evaluación y tratamiento. Madrid: Síntesis.
 • Méndez Carrillo, F. Xavier (1998 ). El Niño que no sonríe : estrategias para superar la tristeza y la depresión infantil . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Mendez, F.X., Espada, J.P. i Orgilés, A. (2006). Terapia psicológica con niños y adolescentes: Estudio de casos clínicos. Madrid: Piramide.
 • Mesibov, G.B. i Howley, M. (2011). El acceso al currículo por alumnos con tratornos del espectro del autismo: utilt. Avila: Autismo Avila.
 • Pérez Álvarez, Marino (cop. 2003 ). Guía de tratamientos psicológicos eficaces . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Rodríguez, F. (2013). Evaluación pragmática de niños con síndrome de Asperger. Munich: Lincom.
 • Sanchez, E. (2001). Principios de educación especial. Madrid: CCS.
 • Raich, Rosa M (1994 ). Anorexia y bulimia : trastornos alimentarios . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Raich, Rosa M (2011 ). Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios . Madrid: Pirámide. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Dissenyar una intervenció utilitzant TIC per tractar un cas de trastorn externalitzant, TDAH o TEA 50
Dissenyar el tractament d'un cas de trastorn internalitzant. 33
Exercici d'autoavaluació del tema 5: trastorns de la conducta alimentària. 17

Qualificació

Cal presentar els tres exercicis per tal d'aprovar l'assignatura. La nota final correspondrà a la mitjana de les tres notes , exiguint per aprovar una qualificació mínima de 5.