Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Concepte de salut integral. Models explicatius de la salut i de la malaltia. Naturalesa biopsicosocial del comportament humà. Actuació professional del psicòleg dins del marc sanitari. Normativa legal vigent en el sistema sanitari espanyol. Confidencialitat i protecció de dades
Crèdits:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORDI CID COLOM  / CARLES ROSTAN SANCHEZ
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Competències

 • CB1 Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica un concepte de salut integral, on tinguin cabuda els components biopsicosocials de la mateixa, d'acord amb les directrius establertes per l'OMS.
 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB9 Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 • CE10 Conèixer el marc d'actuació del psicòleg general sanitari i saber derivar al professional especialista corresponent.
 • CE11 Coneixement de les obligacions i responsabilitats del personal sanitari relatives a la confidencialitat de la informació i de la protecció de dades personals dels pacients.
 • CE12 Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica del comportament humà, així com els factors socials i biològics que poden afectar-lo.
 • CE20 Coneixements de la normativa vigent en l'àmbit sanitari espanyol.

Continguts

1. Fonaments per a una Psicologia General Sanitària

          1.1. Aportacions des de la Psicologia: psicologia clínica, psicologia de la salut i altres

          1.2. Bases conceptuals i metodològiques per a una Psicologia Sanitària

2. Psicologia General Sanitària: aspectes legals

3. Ètica i codi deontològic

4. Psicologia basada en l'Evidència

5. Model bio-psico-social

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 18 6 24
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 33 24 57
Classes expositives 9 18 27
Treball en equip 30 12 42
Total 90 60 150

Bibliografia

 • Ribes, E. (1990). Psicología y salud. Barcerlona: Martínez Roca. Catàleg
 • Labrador, F.J. i Crepo, M. (2012). Psicología Basada en la Evidencia. Madrid: Ediciones Pirámide. Catàleg
 • Morrison, V. i Bennett, P. (2007). Psicología de la salud. Madrid: Pearson. Catàleg
 • Simón, A. (1999). Manual de Psicología de la salud. Madrid: Biblioteca Nueva. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball equip 30
Estudi de casos des d'una perspectiva ètica 20
Classes expositives 30
Estudi d'un problema des d'una perspectiva bio-psico-social 20

Qualificació

S'haurà de treure una nota mitja de 5 entre totes les tasques d'avaluació

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat si l'alumne no presenta cap de les activitat d'avaluació exigida